is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 51, 26-06-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

303

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Nieuwste Uitgaven in het Buitenland.

FRANKRIJK. Albalat, Antenne: Le travail du style enseigné par

les corrections manuscrites des grands écrivains.

Paris, Librairie Armand Colin. In-18. 3 fr. 50. Bellaigue, Camille: Études musicales. He série.

Paris, Librairie Ch. Delagrave. In-12. 3 fr. 50. Bordeaux, Henry: L'amour en fuite. (Une honnête

femme. Le paon blanc). Paris, Librairie Albert

Fontemoing. In-18. 3 fr. 50. Chansons populaires du pays de France. Avec

notices et accompagnements de piano par ï. B.

Weckerlin. Paris, Heugel & Cie. In-8. 2 vol. 14 fr. Fabre, Ferdinand: Ma jeunesse. Paris, Eugène

Fasquelle. In-18. 3 fr. 50. Fabre, Ferdinand : Mon ami Gaffarot. Roman. Paris,

Librairie Armand Colin. In-18. 3 fr. 50. Ferval, Claude: Le plus fort. Roman. Paris, Cal-

mann-Lévy. In-18. 3 fr. 50. Fontaine, André: Essai sur le principe et les lois

de la critique d'art Paris, Librairie Albert Fontemoing. In-8. 6 fr. Gourmont, Remy de: Êpilogues. Réflexions sur la

vie. (1S95-1898). Paris, Édition du Mercvre de

France. Gr. in-18. 3 fr. 50. Grardel, Édouard : Basine. Roman. Paris, A. Messein.

In-18. 3 fr. 50. Hoche, Jules: La faillite des trönes. Documents

intimes sur les scandales des principales cours

d'Europe. Paris, J. Tallandier. In-18, av. 18

photogr. 3 fr. 50. Lachèvre, Frédéric: Bibliographie des recueils col-

lectifs de poésies publiés de 1597 a 1700. Tome

II (1636-1661). Paris, Librairie Henri Leclerc.

In-8. 20 fr.

Loliée, Frédéric: Histoire des littératures comparées

der origines au XXe siècle. Paris. Librairie Ch.

Delagrave. In-12. 3 fr. 50. Louijs, Pierre: Sanguines. Paris, Eugène Fasquelle.

In-18. 3 fr. 50. Loyson-Bridet: Mceurs des diurnales. Traité de

journalisme. Paris, Edition du Mercvre de France.

Gr. in-18. 3 fr. 50. Mériel, Dr.: L'extirpation du cancer du sein. Paris,

A. Maloine. In-8, av. 38 fig. 4 fr. Montbard, G.: A travers le Maroc. Notes et croquis.

Paris, J. Tailandier. In-4, av. nombr. illustr.

7 fr. 50.

Paris, Gaston: Légendes du moyen age. Paris,

Hachette & Cie. In-16. 3 fr. 50. Rabusson, Henri: Scrupule de vierge. Paris, Eugène

Fasquelle. In-18. 3 fr. 50. < Roanne, Jean: Mademoiselle de Calian. Paris, Eugène

Fasquelle. In-18. 3 fr. jo. Rostand, Edmond: Discours de réception a 1'Aca-

dé.r.ie francaise. Paris, Eugène Fasquelle. In-8.1 fr. Sales, Pierre: Les rois du monde. II. Le roi de

1'or. Paris, Ernest Flammarion. In-18. 3 fr. 50. Terquem, Emile: Armée, races et dynastie en

Autriche-Hongrie. Paris, Librairie L. Cerf. In-18.

2 fr.

Vaudère, Jane de la: L'expulsée. Roman. Paris, Ernest Flammarion. In-18. 3 fr. 50.

Vogüé, Vte. Eugène - Melchior de: Réponse au discours de M. Edmond Rostand a 1'Académie franfaise. Paris, Plon-Nourrit & Cie. In-8. 1 fr.

DENEMARKEN, ZWEDEN.

Lindhé, W.: Ledfyrar. Stockholm, Alb. Bonnier 8°. 3 kr. 50 ö.

Michaelis, K.: Stellig enfold. Köbenhavn, Gylden

dalske Bkh. 8°. 3 kr. 50 ö. Söderberg, H.: Framlingarna. Stockholm, Alb

Bonnier. 8°. 3 kr. 50 ö. Skytte, J.: Arvesolv, Aarhus, Jydske Forlag. 8°

4 kr. 50 ö.

Vedel, V.: Helteliv. Köbenhavn, Nordiske Forlag 8°. 7 kr. 50 ö.

BOEKBEOORDEELINGEN.

Adriani (A. H.). — W. J. Lente, Het leven en werken van Johan Jacob Wettstein: De Tijdspiegel, Januari. — Voornaam Engeland: Het Schoolblad, 17 Februari: De Tijdspiegel, Maart. — W. Zuidema, «Waar is de kuil der moordenaren»: De Standaard, 5 Mei.

Akkeringa (A.). — W. Brouwer, Prettig huiswerk: De Katholieke School, 26 Februari.

Becht (H. J. W.). — C. P. Brandt van Doorne, Werkstaking: Das litterarische Echo, 15 Mei.— Chr. Chornelissen, Op weg naar een nieuwe maatschappij: Sociaal Weekblad, 18 Maart. — J. Eigenhuis, Beproefden: De Amsterdammer (Weekblad), 11 Januari: De Tijdspiegel, Februari. — Carit Etlar, De vredevorst: De Nederlandsche Spectator, 4 April. — Carl Ewald, Mijn kleine jongen. N. h. deensch d. Marg. Meyboom: Het Vaderland, 12 Januari: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 Feburari: De Tijdspiegel, Maart: Algem. Handelsblad, 1 Maart: Kerkelijke Courant, 13 Maart: De Nederlandsche Spectator, 4 April. — Samuel Falkland, Schetsen, 6e bdl.: Das litterarische Echo, 15 Mei: Het Vaderland, 25 Mei. — edith farmilve: Kleine kleuters. Naar het engelsen door E. Resink: De Amsterdammer (Weekblad). 17 Mei.— Gustaf af geyerstam, Levensraadsel: Onze Eeuw, April: De Tijdspiegel, Mei. — Selma LagerlöF, Teruzalem I (In Dalecarlië). Naar het zweedsch door Margaretha Meyboom: De Amsterdammer (Weekblad): 19 April — F. Maerlant, De order van den generaal: Het Vaderland, 12 Januari. — Top Naeff, In mineur: Onze Eeuw, Januari: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 Januari: De Nederlandsche Spectator, 7 Maart: De Tijdspiegel, April. — J. tersteeg, Rapsodie: Kerkelijke Courant, 2 Januari: De Nederlandsche Spectator, 7 Maart: Onze Eeuw, April: De Tijdspiegel, Mei: De Amsterdammer, 31 Mei. — Maurits Wagenvoort, Een overwinning: Onze Eeuw, Februari: De Nederlandsche Spectator, 7 Maart: De Tijdspiegel, Mei.

Bekker (F. H. J.). — H. A. Hornig, Spreuken en spreekwoorden, op het godsdienstig leven toegepast: De Katholieke School, 21 Mei. — J. A. F. Kronenburg, Neerlands' Heiligen in later eeuwen: De Katholiek, November.

Berg (G. L. van den). — J. H. Telders, Het onderzoek van wetsvoorstellen in wetgevende vergaderingen: Themis, 1903, no. 1.

Beschoor (W. A.). — Betel, stads- en dorpsalmanak, voor 1903: De Heraut, 18 Januari. — A. W. Bronsveld, Eenvoudige waarheden in herinnering gebracht: De Heraut, 26 April: De Bazuin, Mei. — Huishoudentjes: Nederlandsche Kerkbode, 28 Februari. — M. W. Maclaine Pont, De Heldring-gestichten : De Bazuin, 29 Mei. — A. J. A. Vermeer, Ons dagelijksch brood. Rede over Lukas XI: Geïll. Volksblad voor Nederland, 26 Februari:NederlandscheKerkbode,28 Februari.

Blankenberg & Co. — J. C. Overvoor.de en W. Martin, Stedelijk museum te Leiden, afl. 3—6: De Nederl. Spectator, 17 Januari.

Blom & Olivierse. — K. ten Bruggencate en L.

van der Wal, De belangrijkste der gedurende de jaren 1887—1902 opgegeven zinnen voor het examen Engelsen L. O.: De Katholieke School, 15 Januari: Revue Bibliographique Beige, 31 Januari: Vaktijdschrift voor onderwijzers, Febr.— J. te Winkel, Geschiedenis der Nederlandsche taal. Vert. d. F. C. Wieder: Vragen van den dag, Februari.

Boekhandel v/h. Gebr. Belinfante. — P. J. Dam, De opleiding der notarissen in verband met de vorming der juristen:Rechtsgeleerd Magazijn, 1903, afl.-. 2: ~ H- v- D- Hoeven, Tekstuitgave deimilitaire strafwettemRechtsgeleerd Magazijn, 1903 afl. 3/4. — Rochussen, Onderzoek naar het vaderschap: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 Januari: Het Vaderland, 30 Januari: De Tijdspiegel, April. — Statistiek van de sterfte naar den leeftijd en naar de oorzaken van den dood over het jaar 1901: Weekblad van het Nederlandsch Tijdschrift voor geneeskunde, 7 Februari.

Boekhandel vrhn. E. J. Brill. — E. Wrangel, De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw,

U. h. zweedsch d. mevr. Beets-Damsté: De Tijdspiegel, Mei. — H. Blink, Gids tot het doen van waarnemingen op het gebied der landen volkenkunde van Nederland: Het Vaderland

5 Februari. — Anna Fischer-DOckelmann,' Het gulden vrouwenboek. Voor Nederland bewerkt door A. Gorter: Onze Eeuw, Januari: Kerkelijke Courant, 3 April. — A. E. J. Holwerda, Bijzondere universiteiten en bijzondere professoren: De Telegraaf, 11 Februari: Het Vaderland, 13 Februari — Leven van Sinte Lutgart, 2e en 3e boek, Uitgeg. d. Fr. v. Veerdeghem: Museum, Tanuari. — Paolo ManteGAZza, Tragedie van liefde. N. h. italiaansch d. Estella Lopes Suasso: De Indische Mercuur 30 December 1902: De Amsterdammer (weekblad), 4 Januari: De Tijdspiegel, Maart: Kerkelijke Courant, 13 Maart. _ H. C. Rogge, Brieven van en aan Maria van Reigersberch : Onze Eeuw, April

— Den droefliken strijt van Roncevale, uitgeg. d. G. J. Boekenoogen: Onze Eeuw, Januari. — Mevr. Valborg-Isaachsen-Dudok van Heel Noorweegsche brieven: De Hollandsche Revue 25 December 1902: Nederland, Maart: De Tijdspiegel, Maart: Onze Eeuw, April: Elsevier's

_ Geïll. Maandschrift, April. — Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen en refereynenDe Nederl. Spectator, 3 Januari.

Boekhandel vrhn. Höveker & Wormser. Nico-

laas Beets, Stichtelijke uren: De Heraut 29 Maart: Nederlandsche Kerkbode, 4 April:'De Ba-uin, 24 April. J. van den Brand, De milloenen uit Deli: De Indische Gids, Januari

— j. v. d. Brand, Nog eens: De millioenen uit Deli: Het Vaderland, 23 April: De Standaard, 23 April: De Heraut, 26 April. — S. Everett Green, De vlucht eens konings. N. h. engelsch ■ Nederlandsche Kerbode, 3 Januari. — J. p. Kestell, Met de Boerencommando's Mijne ervaringen als veldprediker: De Heraut, 18 Januari

— A. Kuyper, In Jezus ontslapen: De Heraut 18 Januari: Nederlandsche Kerkbode, 24Januari H. Kuyper, Is de authentieke tekst der liturgie in 1586 of m 1619 vastgesteld? Kerkelijke Courant, 8 en 15 Mei. — H. Lankamp, Leerplan voor de scholen met den Bijbel. Tijdtafel v/d geschiedenis des vaderlands: Predikbeurtenblad

2 Mei: De Standaard, 4 Mei: De Heraut 17 Mei

— J. C. Sikkel, Troost mijn volk: De Bazuin

6 Februari. — P. A. E. Sillevis Smitt, Verzekerdheid : Nederlandsche Kerkbode, 17 Januari — G. Weitbrecht, Het christelijk huwelijk-'De Heraut, 12 April: Nederlandsche Kerkbode 2 Mei. — C. R. de Wet, De strijd tusschen Boer en Brit: De Heraut, 18 Januari: De Amsterdammer (weekblad), 18 Januari: De Nederl. Spectator, 31 Januari.

Boekhandel (De Nederlandsche), Gent. — H. Pirenne Geschiedenis van België. Vert. d. R. Delbecq, dl. I : De Nederl. Spectator, 17 Januari.

Boer (H. J. den). — Mary Wood Allen, Aan moeders schoot en van moeders lippen: Het Schoolblad, 17 Februari. — Als een jongen man wordt: Het Schoolblad 17 Februari.

Boer (L. de). — F. DOMELA NlEUWENHUIS, De revolutionaire Dr. A. Kuyper contra den reactionairen Minister: De Telegraaf, 18 Mei.

Boer (P. den). —- H. J. H. van Boetzelaer, De uitkeermg van arbeidsloon: Rechtsgeleerd Magazijn, 1903, afl 2.

Bohn (De Erven F.) — N. Beets, Nieuwe verscheidenheden, meest op letterkundig gebied, 4e stuk : Het Vaderland, 28 Januari: Onze Eeuw, Maart: Kerkelijke Courant, 20 Maart. — w' A. Bockelman, Leerboek der physische diagnostiek: Weekblad v. h. Nederl. Tijdschrift voor geneeskunde, 7 Maart. — Petrus Camper Nedel. bijdragen tot de anatomie, I, 3/4: Weekblad v. h. Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde

3 Januari. — J. Habberton, Helen's kleintjes o'f de liefste kinderen des wereld. 4e druk - Onze Eeuw, Maart. — Marcus, Drie verhalen : Nieuwe

Rotterdamsche Courant, 15 Februari J G

L. NolstTrenité, Nederlandsch assurantierecht.' Brandverzekering: Rechtsgeleerd Magazijn, 1903 afl. 2: Dordrechtsche Courant, 27 April — E S Orobio de Castro Jr., De aansprakelijkheid van reederijen en de cognossementsclausules: Rechtsgeleerd Magazijn, 1903, afl. 3/4. — N. G. Pierson, Leerboek der staathuis-