is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 81, 09-10-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Lettergieterij „Amsterdam" N* Tetterode

^^-^^^^^^^^^^^^ Bilderdijkstraat J63-J65, Amsterdam

Telegram-Adres: Lettergieterij, Amsterdam

Telephoonnummer 513 (Intercommunaal)

Moderne L

Steeds op Magazijn in voorraad:

Snelpersen van Augsburg, Klein, Forst & Bohn, Jullien e. a. Trappersen, als „Matador", „Felicia", „Liberty", „Phönix", etc.

Bostonpersen, Handpersen, Proeventrekkers *g Snijmachines van Karl Krause e. a., Perforeermachines Hechtmachines, Stereotypie - Inrichtingen, etc*, etc*

ettersoorten, Randen en Ornamenten

[3543]

Gezet uit Kloosterschrift der Lettergieterij „Amsterdam"

Gedrukt van een Stereotype

De Muinck & Co, Singel 309a Amsterdam.

PH0T0GRAVUREN. ETSEN, PHOTOGRAFIEfJ, LIJSTEN EN ENCA9REMFNTEN. [35451

Uitsluitend Engros. Monsterkamer. SSS£~ Zichtzendingen met 40°/o rabat op aanvrage

P. VAN DIJK, Warmoesstraat 155, Amsterdam."

agentsch,: p voor nederland en koloniën van

BREHMER'S HECHT-, BROCHEER- en BINDMACHINES.

In magazijn steeds voorhanden: verschillende machines, koperdraad, zinkdraad tegen lnbrieksprijzen. f3546]

BREHMER'S HECHT-, BROCHEER- en BINDMACHINES

erkend als de soliedste en meest praktische Agentschap voor Nederland en Koloniën; BOEK-, KUNST- en HANDELSDRUKKERIJ

V H. GEBROEDERS BINGER,

174/176 Warmoesstraat, Amsterdam.

In Magazijn steeds voorhanden

Diverse Machines — Nietjes — Draad. Zinkdraad, roestvrij, tegen denzelfden prijs als het gewone staaldraad. [3547j

Telephoon No. 165 intercommunaal.

5544]

}±±±±±±±±teʱ±±±±±È±Ê±±*±±±±±±±l

SCHERP.EN.DI E P.G È ËTSTJ

♦ ♦

[3548]

INHOUD.

Officieel Gedeelte: Kennisgeving van het Bestuur. - Kennisgeving van Commissarissen van het Bestelhuis. - Ter vertaling aangeteekende w^Ken, — Niet Officieel Gedeelte: Nieuwe uitgaven in Nederland. - VervoJg-afleveringen van boeken en tijdschriften. - Vertalingen uit het Nederlandsch n het Duitsch, Fransen en Engelsen. — Nieuwste uitgaven in het buitenland (Frankrijk). — Berichten en Mededeelingen, Ingezonden Stukken: Volksbibliotheek en volksleeszaal te Amsterdam. - Ex libris. - Allerlei. - Vragenbus. — Advertentiën.

Boek- en Courantdrukkerij: De Roever Kröber & Bakels, Amsterdam.