is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 103, 01-12-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6iö

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

LIJST VAN ADVERTENTIËN IN DE MAAND NOVEMBER 1903 GEPLAATST.

nAmsterdam». (Lettergieterij), 95, 4010, 101, 4202.

Antonijsen (Firma), 96, 4028.

Auf der Heide S. H. D. (J. C), 91, 3893, 92, 3923, 93, 3953. 94. 3989, 95, 4019, 96, 4047, 97, 4086, 98,

4U3'

Bakker Jzn. (S.), 94, 3994, 97, 4088,

99, 4143, 102, 4242. Beijers (j. F.), 99, 4127. Bekker (F. H. I.), 97, 4065. Beyer (P.), 91, 3886. Blikman & Sartorius, 93, 3934, 94,

3991, roo, 4167. Blommesteyn Powalky (H. C. van),

93,3958, 96,4°45.99,'4i39.102>42IJ. Blussé & Van Braam, 99, 4128. Boekhandel en Drukkerij vrhn. E.

J. Brill, 96, 4035, 101, 4186. Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante,

95, 4003, 98, 4098. Boekhandel vrhn. Höveker & Worm-

ser, 92, 3916. Boek- Kunst- en Handelsdrukkerij,

vrhn. Gebr. Binger, 93, 3963, 96,

4°5', 99, 4'4'j 102, 4232. Boer"(F. B. den), 93, 3943. 94, 3975,

95, 4°i2. Boer (H. J. den). 94, 3973. Bohn (De Erven F.), 98, 4109. Bokma (H ), 91, 3866. Bom (G. Theod.) & Zoon, 91, 3892,

101, 4193, 4195Bond van Boekverk.-bedienden, 97,

4064, 98, 4097. Boode (f.), 98, 4110. Boom (J. A.), 93, 3927. Borgesius (J. H.), 96. 4021. Bos (J. H.), 93, 3935Bos K. Azn. (J. ].), 91, 3882. Bredée (J. M.), 94, 3965, 95, 4002,

99, 4122.

Breijer (H. B.) & Zoon, 91, 3883, 92, 39°9-

Broese (J. G.), 98, 4094, 100, 4156.

Brouwer (C.), 91, 3884, 93, 3933.

Brouwer (H.), 95, 4014.

Bruna (A. W.) & Zoon, 94, 3982.

Burck (H.), 95, 4008.

Bussy (J. H. de), 91, 387i, 93, 3961,

100, 4161,

Centen (D. B.), 97, 4074. Cohen Zonen, 101, 4190.

Cointre (K. le), 101, 4182. Coster (Herm.) & Zoon, 96,4025,97, 4057.

Delwel (G.) & Co., 96, 4030.

Diehl (P. J.), 96, 4042.

Dijk (P. van), 93, 3957, 96,4052,99,

4142, 102, 4243. Dishoek (C. A. j. van), gg, 4131. Doesburgh (S. C. van), g5, 4017, g6,

4031, 102, 4219. Ebert (Gebr.), gi, 3897. Egeling's Boekhandel, 92, 3920. Elsevier (Uitgevers - Maatschappij),

102, 4237. Eltc (Meijer), 102, 4229. Eshuis (Gos.), gg, 4119. Feikema Caarelsen & Co., g7, 4072. Fels (A.), 91, 3877. Fransche - Import-boekhandel v.h.

Nilson & Lamni, 101, 4088. Gaarlandt & Tjabring, 92, 3918. Garde (H. J. van de) & Co., 97, 4067. Giltay (I.) & Zoon, 93, 3959,102,4240. Gouda Ouint (S.), 93, 3942,100,4166. Gregorius (Boekh), g2, 3922. Groen (J. J.) & Zoon, g6, 4020. Haan (W. de), 100, 4162. Heide (A. E. van der), gi, 3865, 102,

4222.

Heteren (ƒ. H. & G.), g7, 4063, g8, 4II5-

Heusden (W. C. van), 100, 4164.

Hollandsch-Afrikaansche Uitgeversmaatschappij, g7, 4069.

Hooft (Mr. H. Ph. '£), 95, 4006, 100, 4154.

Huffel (A. J. van), 102, 4211. Hulst (J. B.), gg. 4126. Idema (K. H.), g7, 4076, 98, 4099. Jacobs (B.), 93, 3952, g6, 4046, gg,

4140, 102, 4238. Jacobs & Zoon, 101, 4199. Joachimsthal (J. L.), 102, 4214. Juten (Gebr.), 93, 3954, 102, 4241. Kamerlingh (Willem), g8, 4104, gg,

4132, 102, 4223. Kapteyn (J. M. N.), 101, 4199. Kast & Ehinger, 94, 3993, 101, 4208. Keijser (W.), 100, 4169. Kemink & Zoon's Boekh. 98, 4092,

99, 4116.

Klei (H. L. v. d.), g2, 3902, g7,4070. Kluitman (P.), 96, 4041.

Kok (J. H.), 93, 3945, 94, 3978, gg, 4120.

Kokernoot's Boekh. 96, 4037. Kraal (W.), 97, 4075. Kramers (H. A.) & Zoon, 97, 4056, Krot (J. J.), g3, 3947, 1°°, 4*55Lange (P. de), 95, 4016, 97, 4071. Langenhuyzen (C. van), 92, 3910, gg,

4123, 102, 4220. Leeuwen (J. W. van), 101, 4184. Loosjes (Vincent), g3, 3936, 3944. Loretz (Firma wed. J.), g2, 3915. Lorilleux (Ch.) & Cie., gi, 3894, 94,

3996, 97, 4089, 101, 4207. Luijt (Gebr.). 99, 4125. Maks (W. N. ].), 96, 4034. Menger (Th.), 91, 3876. Meulenhoff (J. M.), 92, 3908,100, 4158,

102, 4225. Mijs (D.), 100, 4160, 101, 4187. Miseroy (Ch.), 95, 4007. Mooij (Gebr.), g6, 4036. Moransard & Co. (W. J.), gi, 3867. Moransard (W. B.), g8, 4112,100,4159. Mosmans (Henri), gi, 3899. Muinck (De) & Co., g3, 3960, g&,

4049, gg, 4130, 102, 4234. Nas (W. J. van), g8, 4111. Nederkoorn (Hs.), g2, 3903, g7, 4054. Neerbosch' Boekh., g5, 4000. Nevens (W.), gi, 3879. Niessink (Ch.), g3, 3926. Nieuwe Muziekhandel (De), 96,4040. Nifterik Hzn. (L. van), 93, 3955, 96,

4038, 99, 4133, 102, 4236. Nijhoff (Mart.), 96, 4022, 97, 4068,

98, 4100, 100, 4157. Nobels(Gebrs), 94,3976,103,4213,4221. Noordhoff (P.), 97, 4055, 4078. Noorduyn & Zn. (J.), 92, 3907. Nuss (Jos.), 93, 3951. Peters' Boekhandel, 101,4196,102,4228. Petersen (C. L.), g3, 3930, 101, 4191. Piere Bijsterveld (P. E. van), 91,3878. Pieterse (Joh ), g4, 3974, 102, 4230. Pon (J. du), g3, 3950. Portielje (M. J ), 96, 4033, 98, 4108. Reddingius (J.). 91, 3880, 100, 4163. Revers (J. P.), 98, 4114. Rijkom (Gebr. Van), 91, 3898, 93,

395°, 94, 399°, 96, 4°5°, 97, 4085,

gg, 4138, 101, 4206, 102, 4233. Kikkers (Gebr.), g7, 4084, 102, 4235.

Robijns & Co. (Firma), g4, 3980. Roelants (H. A. M.), 102, 4218. Schalekamp (T. M.), g8, 4105,102,4224. Schalekamp, V. d. Grampel & Bakker,

92, 39°5, 3911Schanekamp (T. J.), 97, 4082. Scheltema & Holkema's Boekhandel,

93, 3932, 96, 4048, gg, 4118. Scholtens & Zoon, g3, 3939. Scrinerius (G. J. C), g2, 3914,100, 4170. Segboer (A. W.), g8, 4107, 101,4179. Sijn (D. van) & Zoon, 92, 3906, 93,

3941, gg, 4121. Sijthoff (A. W.), 92, 3904, 94, 3971. Slotboom (D. S.), 98, 4101. Soep A. B.), 94, 3977. Sombeek & Zoon (Firma P. N.), g3,

3938, 100, 4144. Stenfert Kroese & Van der Zande,

94, 3983, 97, 4°73-

Stocktim (W. P. van) & Zoon, g4, 3969, 3970, 95, 40196, 4029, g7, 4077, 98, 4102.

Swartsenburg (J. T.), loo, 4148, 101, 4178.

Swets & Zeitlinger, 100, 4173. Théonvilie (G. F), 91,3881,93,3931 Tierie (G. P.), 99, 4124. Uyttenbroeck (Wed. H. H ),ioi, 4197. Vada (Drukkerij), 92, 3912, 93,3946,

101, 4185. Valkhoff (J.), g4) 3985. Vecht (E. v. d.), 101, 4176. Verhees (A. C), g3, 3962, g4, 3992,

101, 4204. Vermande Zonen, g8, 4106. Vermeer (L. J.), g5, 4013. Versluys (A.), 100, 4165, 101, 4192. Vlieger (J.), 100, 4172, 101, 4194, 102,

4.216.

Voltelen (J.), g6, 4032, g7, 4080, 102, 4217.

Vries (R. W. P. de), 91, 3888.

Wekker (M. de), g7, 4081.

Weyer (P. W. van de), g2, 3924, g4,

3995, 97, 4087, 101, 4205. Willink (W. E. J. Tjeenk), 95, 4009,

96, 4°39-

Willink (H. D. Tjeenk) & Zoon, g3,

3937, 94, 3979Ykema (Joh.), 101, 4189. Zeeuw (J. de), 102, 4212. Zwagers (W.), 95, 3997.

INHOUD.

Officieel Gedeelte: Faillissement A. Palm Wz., Papierhandelaar te Amsterdam. - Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet Officieel Gedeelte: Nieuwe uitgaven in Nederland. - Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften. - In prijs verminderde boeken, enz. - Vertalingen uit het Nederlandsen in het Duitsch, Fransch en Engelsch. — Nieuwste uitgaven in het Buitenland. (Duitschland). — Berichten en Mededeelingen, Ingezonden Stukken: Duitsche Literatuur - Term-catalogues. - Allerlei. — Advertentiën. — Lijst van Advertentiën in de Maand November 1903 geplaatst.

Boek- en Courantdrukkerij: DE Roever KröBER & Bakf.i.S, Amsterdam,