is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 104, 03-12-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

620

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Lettergieterij „Amsterdam" n. Tetterode

Telegram-Adres: Lettergieterij, Amsterdam Bilderditkstraat J 6 3 - J 6 5, Amsterdam

Telephoonnummer 5J3 (Intercommunaal) >

Moderne L

Steeds op Magazijn in voorraad:

Snelpersen van Augsburg, Klein, Forst & Bohn, Jullten e. a. Trappersent als „Matador", „Felicia", „Liberty", „Phönix", etc.

Bostonpersen, Handpersen, Proeventrekkers Snijmachines van Karl Krause e. a., Perforeermachines Hechtmachines, Stereotypie-Inrichtingen, etc*, etc»

,ettersoorten, Randen en Ornamenten

[4288]

Gezet uit Klooster schrift der Lettergieterij „Amsterdam"

Gedrukt van een Stereotype

Gevraagde Boeken.

Voor leden 10 ets. per regel, voor n i e t-1 eden 30 ets. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen in daartoe verkrijgbaar gestelde bons.

44.88 Van Dal^Woordenboek. L. dr. Geb. Borgesius.

4489 Falkland, Schetsen. 3e bundel.

4490 Noordwal, Winkeljuffr. u. 1'Oiseau d'or. Ing4ex.

4491 Gezelle, Dichtwerken, gebit ƒ4.50 j Aanb. p, p. 44.92 Kramers, Woordenboek kf 1.25 Weustman,

4493 Koenen, Handwoordenbk.a f 2.50 ' Harderwijk

4494 Fruin, Verspreide geschriften, ZooverVerscli.

4495 Ezza. Geref. predikatiën.

4496 Opzoomer, Burg. wetbk. verkl., 2e druk.

4497 Serv. de Bruin, Grieksche tl. d. zelfonderr.

4498 Van Koten. Zelfonderr. wisk. renkenk.

4499 Heinsius, Don Clarazel de Gontarnos.

4500 Kloos, Veertien jaar literatuurgesch.

4501 Witte, In 't lommer.

4502 Sicherer-Akveld, Duitsch wrdnbk., 2 dln. geb.

4503 Calkoen, Plantenatlas.

4504 jeugd, ie jrg'.

4305 Flatland. Roman d. een vierkant, 1886.

4506 Repertorium ned. jurisprud. Zoover versch.

4507 Holleman, Leerbk. der org. chemie. Geb.

4505 De staatshoofden der wereld. Geb. in één bnd.

4509 Vondel, Dichtwerken, d. Alberd. Thijm, 12 dln.

4510 Van Lennep, Gesch. v. Nederland. 4311 Andriessen, Koning en stadhouder.

Aangeboden Boeken.

Voor leden 10 ets. per regel, voor niet-leden 20 ets. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen in daartoe verkrijgbaar gestelde bons.

248 Vondel, Gijsbrecht v. A.emstel, ed. Erven BohnIn 20 afl. Met 45%.

De Muinck & Co, Singel 309a Amsterdam.

PHOTOGRAVUREN. ETSEN, PH0T0GRAFIÉN, LIJSTEN EN ENCADREMENTEN. [4289!

Uitsluitend Engros. Monsterkamer. ggJT" Zichtzendingen met 40°/0 rabat op aanvrage

Tegen 1 Jan. bestaat gelegenheid voor het drukken van een WEEKBLAD aan een modern ingerichte drukkerij, tegen zeer billijke voorwaarden. Aanbiedingen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [429°J

CH, LORILLEUX & CIE.

NEDERL FABRIEK VAN DRUKINKTEN, PARIJS.

Zwarte drukinkt ^a^masi^ Gekleurde drukinkt voorCourant, voor Plakkaat,

Boek-en Smout- jf ^JtJl r1^7^en Smoutwerk, werk in alle ..^-^«^aHgSw^^k voor Boek- en prijzen vol- 'i"^r j^iEHS ** \ S'xendruk. gens prijs- f J^^^^B Droog en

courant en M^JÊÊ^^SSm in Vernis, in

in Vaten en ■ ^^ '^eSÊSSSv gl'00te enkleiBussen voor- "^^ISSmSm^' ne Blikken handen. Leve- l&ks&g^^ steeds voorring franco huis. handen. Emball.

Emball. vrij. vs^r? franco huis. [4291]

Hoofd-Depöt en Agentuur voor Nederl. en Koloniën

Warmoesstraat 155, by P. VAN DIJK, Arasterdam.

[4292]

INHOUD.

Officieel Gedeelte: Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet Officieel Gedeelte: Nieuwe uitgaven in Nederland. - Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften. -— Berichten en Mededeelingen, Ingezonden Stukken: Aanbestedingen. - Oude prenten en portretten. - Tentoonstelling te Ostende. - Fritz Reuter. — Advertentiën.

Boek- en Courantdrukkerij: De Roever Kröber & Bakels, Amsterdam.