is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De godsdiensten in China.

Algemeen is in Europa aangenomen dat het boeddhisme de nationale godsdienst der Chineezen is, en men gelooft dat die godsdienst op de instellingen en den geest der natie dien invloed heeft uilgeoefend en nog uitoefent, welke men gewoon is te bespeuren van de andere godsdiensten op de volken die ze belijden. Dit is eene dwaling, die de heer G. Eug. Siraon, in zijn werk: la Cité chinoise in het licht stelt, terwijl hij mede belangwekkende bijzonderheden mededeelt over den toestand der andere godsdiensten in het Hemelsche Rijk.

Het boeddhisme wordt beleden door de overgroote meerderheid van het Chineesche volk, van af den Keizer tot den eenvoudigen boer, maar geheel individueel, en hij heeft volstrekt geen actie op de nationale instellingen.

Het is een godsdienst van belangeloosheid en onthouding. Met zijne leer van individueele verlossing of geleidelijke oplossing der zielen in de Nirvana, zou hij nooit het begrip hebben kunnen ingeven van algeheele solidariteit die zich meer en meer in het Chineesche gezin openbaart, noch het stelsel van collectieven eigendom, de grondzuil van de nationale instellingen, noch het patrimoniale veld, grondslag van het familiewezen.