is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Oostenrijkers in Nederlandsch Indie.

Bij het Oosten rij ksche departement van marine is het gewoonte dat jaarlijks eenige oorlogsschepen naar verschillende overzeesche landen de vlag gaan vertoonen en de voornaamste havens bezoeken, üe commandanten moeten alsdan informaties inwinnen over de commercieele en industrieele toestanden in de bezochte plaatsen, en hunne bevindingen in een rapport samenvatten, waarvan de kooplieden en de fabrikanten in de monarchie zich bedienen kunnen.

Zoo heeft het oorlogsschip Aurora de Nederlandsche Oost-Indische bezittingen bezocht, en van het rapport daarvan wordt het volgende medegedeeld.

Overal in Nederlandsch Indie, zelfs op de eilanden Bali en Sumbawa, worden Oosteurijksche artikelen aangetroffen. De meubels van gebogen hout en de lampen van Ditmar (een bekend Weener lampenfabrikant) waren bijkans in elke huishouding te vinden, evenzoo het Hongaarsche meel, Weener galanterieën, schoenen en kleeren, die in Indie eenen steeds toenemenden afzet vinden. Dit is aan verschillende oorzaken te danken, en is volstrekt niet het gevolg van den grooteren ijver der consulaire ambtenaren aldaar of van de regelmatige stoomvaart van den Oostenrijkschen Lloyd naar Singapore, maar, opmerkelijk is het dat de invoer van Oostenrijksche artikelen in Nederlandsch Indie niet alleen voor de behoeften