is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de productiekosten van de Ja va-suiker.

In een in het „Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie" van 23 en 24 September 1886 onder bovenstaand opschrift voorkomend opstel werden de uitkomsten van een onderzoek naar den gemiddelden kostprijs van suiker uit den oogst van het jaar 1885 volgender wijze samengevat:

Oogstjaar 1885.

•aj Gezamenlijke K»stP»js Midden nom-

Eesidentiën. f| hoeveelheid ™^J£?£™«

in pikols. over kapitaal keuring bij

^ r ot schulden'). levering.

Cheribon 9 174.993 ƒ 11.49 12.15

Tagal 7 254.143 „ 8.37 12.84

Pekalongan 5 175007 „ 9.82 13.10

Samarang 4 184.639 „ 7.76 12.40

Japara 10 417.998 „ 8.61 13.09

Eembang 1 20.544 „ 10.26 13.16

Soerabaja 18 677.138 „ 8.19 12.45

Pasoeroean 6 198.179 „ 9.74 12.42

Probolingo 14 515.500 „ 8.28 12.98

Bezoeki 7 330.528 „ 6.95 12.22

Banjoemaas 1 59 250 „ 5.50 12 75

Vorstenlanden 27 1.003.000 „ 7.12 12.90

Madioen 2 59 175 „ 9.70 11.59

Kediri 5__ 190.950 „ 8.48 13.75

~TÏ6 4.261.064 ƒ 8.17 12/76

1) Doch met inbegrip van de kosten van transport van de de plaats van afscheep.

fabriek naar