is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

189

worden allen gevonden in de pakhuizen der Chineesche en Boegische kooplieden te Macassar, naast de rijst en koffie, die de hoofdproducten der omliggende landen zijn. Daar is ook de handel met de Aroe-eilanden, van welke schier de geheele productie te Macassar aangevoerd wordt in inlandsche schepen om bij te dragen tot den weelderigen smaak der meest beschaafde rassen. Paarlen en paarlemoer vinden haar weg naar Europa, terwijl vogelnesten en tripang of zeeslakken met scheepsladingen verzonden worden voor de gastronomische genietingen der Chineezen.

Bij de werf te Macassar heerscht eene groote drukte. Hier hadden wij voor de eerste maal het genot om aan den kustwal te meeren; door eenvoudig de loopplank over te stappen waren wij op vast land. Van de werf komt men in eene lange straat, waar Europeesche, Chineesche en Arabische pakhuizen en winkels kort bij elkander gedrongen staan; de straat loopt uit in eene breede laan van statige boomen die een groen grasperk begrenzen. Het terrein van de Gouvernementsgronden ligt aan deze laan, en hier staan ook de beste Europeesche huizen met een goede sociëteit of leeskabinet, waar de „Graphic" en vele goeden couranten gevonden worden. Een statig fort, dat zeer wit tegen het gras afsteekt, vult een der einden van het grasperk. Ik houd van wandelen wanneer het mogelijk is; men wordt zoo krampachtig aan boord. Daarom maakten wij eiken ochtend een wandeltocht in de buurt en passeerden dikwerf het een of ander inlandsch dorp. In een dezer dorpen proefde ik voor het eerst de melk der kokosnoot en zag ik de wijze waarop de noten van de hooge boomen geoogst worden. Kleine kerven worden op afstand van een pas gesneden in den stam tot boven aan de kroon; de verzamelaar beklimt met vasten tred den boom, telkens zijn dikken teen in een der kerven plaatsende. Een kokosboom is bijzonder fraai; de lange zachte, rechte grijze stam is juist geschikt bekroond te worden met de groene pluimen, die zich zoo lief over den top laten neerhangen. De versche kokosnoot is zeer verschil-