is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

292

gebruik is voornamelijk voor looiers wegens de tannine, en voor de fabricage van verven en kleuren.

Er zijn nog tal van artikelen die in grootere of kleinere mate voor export van hier naar Europa vatbaar zijn, doch de waarde van elk, en de omzet daarin te maken zijn van niet groot genoeg gewicht om daarbij verder stil te staan. Alleen kan men niet nalaten nog op het Ohineesch porselein de aandacht te vestigen, waarvoor Amsterdam eene bepaalde markt heeft, wegens zijnen uitgebreiden handel in antiquiteiten.

Import uit Nederland. Hierbij moet men eene bepaalde lijn trekken; namelijk de invoer in China van Nederlandsche producten, en de handel van uit Nederland in goederen van buitenlandschen oorsprong.

Nederlandsche producten in China. Wat deze betreft, moet er al dadelijk op gewezen worden, dat vele hier onmogelijk eene rol kunnen spelen, vóórdat de Chineesch veel meer geëuropeaniseerd is. Een twee h drie duizend Europeanen kunnen geen belangrijken omzet in het leven roepen in boter, kaas, jenever, sigaren, chocolade enz., alles zaken die voor Nederland anders van groot gewicht zijn. Kaarsen worden hier jaarlijks aangebracht en ook door de Chineezen gebruikt, maar voor hen is het een luxe-artikel, zoodat het vooralsnog geen rol van belang speelt.

Glas en aardewerk. Hiervoor begint langzamerhand meer gebruik te ontstaan, en ongetwijfeld ligt daarin nog eene toekomst, zoodat het oog daarop moet gevestigd blijven. Doch alleen alles wat zeer goedkoop en dus gering in qualiteit is, kan hier eene markt vinden. Nederland heeft echter nog eene industrie, waarin het op het continent geene concurrenten van belang heeft, of ten minste waartegen het opgewassen is — namelijk de katoen-manufacturen, en het is van groote noodzakelijkheid dat men ten onzent het noodzakelijke inziet de Shanghaimarkt alle aandacht te