is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

residentie Tegal; de suikerfabriek Eedjosarie, in de residentie Madioen, en de suikerfabriek Ngandjoek en Maritjan, beide in de residentie Kedirie.

Bovendien bleef de Maatschappij in 1887 in relatie met 18 suikerfabrieken, werkende onder gouvernements-contract. Met eene fabriek werd het consignatie-contract beëindigd, doch met eene andere werd zulk een contract nieuw aangegaan. Voorts met 10 suikerfabrieken, werkende onder vrijwillige overeenkomsten met de bevolking, en met 2 suikerfabrieken op particuliere landen, waarvan eene in 1887 voorloopig gesloten werd. Eindelijk nog met 1 suikerfabriek in de Vorstenlanden. Te zamen dus met 31 suikerfabrieken, welke in 1887 afleverden 1,037,746.86 picols suiker en 59,776.12 picols zaksuiker, die verkocht werden voor ƒ 8,538,837.81. Bovendien werden in 1887 nog uit oogst 1886 ontvangen : 33,055.19 picols suikers en 72,154.34 picols zaksuiker, die verkocht werden voor / 497,751.60; terwijl nog uit oogst 1887, in 1888 te leveren, verwacht worden : 33,700 picols suiker en 55,850 picols zaksuiker.

Dooréén was de verkregen productie in 1887 grooter dan in 1886, want totaal werden uit oogst 1887 verkregen 1,071,446.86 picols suiker en 115,626.12 picols zaksuiker, tegen 987,899.12 picols suiker en 81,698,72 picols zaksuiker uit oogst 1886.

Aannemende één picol zaksuiker voor 1/% picol krandjangsuiker, hebben de in 1887 uit dat oogstjaar afgeleverde 1,067,634.92 picols suiker dooreen opgebracht / 8,538,837.81 = f 8, per picol, terwijl 959,616.12 picols suiker in 1886 dooreen hebben opgebracht f 7,329,675.10 — f 7.64 p. picol; en 986,615.35 picols suiker in 1885: f 10,479,388.91 = ƒ 10.64 per picol.

Voegt men de hoeveelheden suiker in 1885, 1886 en 1887 verkocht en afgeleverd, bijeen, zonder acht te slaan op de oogstjaren, voor het provenu waarvan de diverse ondernemingen dus in die jatren worden gecrediteerd, dan verkrijgt