is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

geerd worden, terwijl het vroeger alleen Europeesche waren via Chefoo, met overlading aldaar. Het seizoen begint iets later dan voor Tientsin en eindigt iets vroeger, ook wegens den ijsgang. De vaart wordt onderhouden door de China Merchants en China Navigation Company.

Hoe belangrijk de kust- en riviervaart in China zijn, duiden de volgende cijfers aan, genomen uit de offiëele statistieken der douane. Hierbij moet nog worden opgemerkt, dat, niettegenstaande de stoomvaart het vervoer met Chineesche jonken zeer verminderd heeft, dit laatste toch nog eene belangrijke rol speelt, doch daarvan kan geene opgave gedaan worden, aangezien die vaartuigen niet onder het bereik der douane komen. Kust- en riviervaart in China.

1882 schepen tonnen

ingeklaard 9.745 6.745.838

uitgeklaard 9.523 6.678.549

1884 Totaal . . 19.268 13.424.387

ingeklaard 9.576 7.344.102

uitgeklaard 9.396 7.323.721

1886 l) Totaal . . 18.978 14.667.823

ingeklaard 8.500 8.000.000

uitgeklaard 8.600 8.000.000

Totaal . . 17.100 16.000.000

Het aandeel dat Nederland hierin genomen heeft, is hoogst onbelangrijk: de cijfers zijn als volgt:

1882 schepen tonnen

ingeklaard 7 1.680

uitgeklaard 8 1.920

1884 Totaal . 15 3.600

ingeklaard 4 5.601

uitgeklaard 3 11.221

Totaal . . f 16.822

1) Voorloapige statistiek, nog niet volledig opgemaakt.