is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224

werelddeel, men zal er toch eenmaal moeten toe komen. De slavenhandelaren zullen alleen bukken voor geweld, hetzij de negers leeren zich tegen hen te verdedigen, hetzij blanke vrienden het voor de negers tegen de slavenjagers opnemen, en, wat ook Mohamed moge beschreven hebben om den druk der slavernij te verzachten, de Muzelmansche vorsten en hoofden zijn er verre van verwijderd om de slavernij op te geven en, te oordeelen naar de hardnekkigheid waarmede zij hunne eenmaal opgevatte denkbeelden vasthouden, is het ook niet te verwachten, dat zij er ooit toe zullen overgaan, •indien de gezamenlijke beschaafde mogendheden niet besluiten met alle hun ten dienste staande middelen de slavernij waar ook onmogelijk te maken. In allen geval is het optreden van kardinaal Lavigerie tegen den Afrikaanschen slavenhandel een gewichtig moment in het ontwikkelingsproces van Afrika en verdient dit in aandenken te worden gehouden.