is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Beri-Beri,

Bij de TJtrechtsche firma Kemink & Zoon heeft thans het licht gezien: „ Onderzoek naar den aard en de oorzaak der beri-beri, en de middelen om die ziekte te bestrijden. Ingesteld, op last der regeering, door dr. C. A. Pekelharing, hoogleeraar aan de Eijks-Universiteit te Utrecht, en dr. G. Winkler, lector aan de Rijks-Universiteit te Utrecht."

Het boek bevat, behalve eene inleiding, een overzicht van klinische waarnemingen, vervolgens van de pathologischanatomische waarnemingen, en ten slotte de beschrijving van het onderzoek naar de oorzaak der ziekte, en in verband daarmede, van de middelen tot bestrijding. Het wordt opgeluisterd door 8 platen, van welke de 6 eerste afbeeldingen geven op de ziekte betrekkelijk, en de beide laatste, door middel van lijnen, den loop der beri-beri aanwijzen in Atjeh.

De hoofdstrekking der mededeelingen van de heeren Pekelharing en Winkler kan als volgt beschreven worden.

Door hunne klinische en anatomische onderzoekingen achten die heeren het bewijs geleverd, dat de beri-beri eene zoogenaamde „neuritus peripherica multiplex", m. a. w. eene zenuwdegeneratie verwekkende ziekte is. Als de oorzaak van deze ziekte moet worden beschouwd een levend organisme — micrococcus ■— hetwelk voorkomt in de lucht, daar waar de beri-beri zich ontwikkelt. Gekweekt uit het