is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

475

„ Zonder twijfel eischt voldoende desinfectie, vooral van gebouwen en schepen, niet alleen kosten, maar vooral ook groote toewijding en zorgvuldigheid. Zulk een eisch echter is zeker niet te hoog, waar het de bestrijding geldt van eene ziekte, die zooveel schade aanricht als beri-beri.

„Dat men van desinfectie, althans wanneer zij inderdaad goed wordt toegepast, mag verwachten, dat zij de beri-beri niet slechts daar waar de bodem tot het voortplanten der ziekte bijdraagt, beperken, maar ook daar, waar zij aan enkele gebouwen gebonden is, verdrijven zal, daarvoor heeft naar wij meenen, ons onderzoek alleszins grond gegeven."

„Verschillende eigenschappen die de studie der ziekte dwingt aan de oorzaak der beri-beri toe te kennen, worden inderdaad bij onzen uit het bloed van beri-beri-lijders gekweekten micrococcus weder gevonden. Hoeveel bemoedigends hieruit voor het verder onderzoek in de ingeslagen richting gelegen mag zijn, toch kan het niemand duidelijker zijn dan ons, dat nog slechts een eerste stap gezet is op een weg die goed schijnt.

„Vooreerst is het wenschelijk dat in een veel grooter aantal gevallen van beri-beri dezelfde micrococcus gevonden worde. Wel schijnt het ons niet recht mogelijk aan te nemen dat de micrococcus dien wij, op zijn minst genomen, zes malen uit het bloed van beri-beri-lijders kweekten, die ontaarding van zenuwen veroorzaakten, en die ook verkregen werd uit het bloed van een konijn dat, met een mengsel van bacteriën geïnfecteerd, aan degeneratie van zenuwen ging lijden, dat deze micrococcus gewraakt zoo mogen worden als oorzaak van beriberi. Maar wij geven toe dat vermeerdering van het aantal waarnemingen niet anders als wenschelijk zijn kan. Welkom is ons daarom de vinding van den heer van Eecke die, zonder van hetgeen door ons gevonden was iets vernomen te hebben, mededeelde in het beri-beri-gesticht te Buitenzorg uit het bloed van de lijders tweeërlei micrococcen te hebben gekweekt een vorm die melkwitte culturen leverde, naar het schijnt volkomen gelijk aan den onzen, en een anderen waarvan de