is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

303

gevolgtrekking voor de hand, dat aan verbetering of vernieuwing van de installatie van reeds bestaande fabrieken juist na 1884 meer is uitgegeven dan in de daaraan voorafgaande periode, toen men de handen nog zoo veel ruimer had. "Ware dit niet geschied, dan zoude, — hieromtrent zijn al mijne berichtgevers het eens, — liet ook niet mogelijk zijn geweest den kostprijs van de suiker terug te brengen tot het peil, dat thans bereikt is."

(Bataviaasch Nieuwsblad.)