is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

436

gelegenheden, die zich voordeden om elders hun lot te verbeteren, gretig aangrepen en zich met talrijke groepen onder andere naar Rusland verplaatsten. Onder de regeering van Katharina II breidde het Russische rijk zich zoo snel uit, dat alle middelen werden aangewend om vreemdelingen naar Rusland te lokken, ten einde het nieuw verkregen grondgebied te bevolken en te bebouwen. Aan de buitenlandsche kolonisten werd toegezegd vrijheid van godsdienst, vrijstelling van militairen dienst „te allen tijde", vrijdom van belasting voor tien jaren, een oppervlakte gronds als erfelijk eigendom en een voorschot in geld. Voor vele vreemdelingen, in het bijzonder voor de Doopsgezinden, oefende de vrijstelling van den militairen dienst eene groote aantrekkingskracht; na verloop van tijd is dit voorrecht intusschen weder opgeheven.

Door bijna alle Europeesche natiën is aan die lokstem gehoor geschonken, doch door de Duitsche meer nog dan door eenige andere, ja meer zelfs dan door alle andere te zamen. Tegenwoordig wordt het aantal Duitsche kolonisten (waartoe natuurlijk niet gerekend worden de Duitschers, die in de steden zijn gevestigd) geschat op: 252.000 in de gouvernementen Satnara en Saratoff, 51.800 in het gouvernement Cherson, even zooveel in het gouvernement Taurië, 26.000 in het gouvernement Jaroslaff, 29.000 in het gouvernement Bessarabië, 22.000 in het gouvernement St. Petersburg, en voorts eenige duizenden in elk der gouvernementen Tschernijof, Woronesh, Charkoff en Poltawa.

De belangrijkste Duitsche koloniën zijn die aan de Wolga. De 252.000 Duitsche kolonisten in Samara en Saratoff wonen in 170 dicht bij elkander liggende dorpen, waarvan Jekaterinenstadt en Sarepta de voornaamste zijn, en of die koloniën eenzaam dan wel dicht bij elkander liggen, zij kenmerken zich alle door orde, zindelijkheid, welvaart en voorspoed.

Om de Duitsche koloniën heen en daar tusschen in liggen de Russische dorpen. Ware het neveldoel, hetwelk de Rus-