is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

466

dan afgebroken omroeren, aan zich zelve overgelaten. Zoodra een zeker stadium is ingetreden, dat proefondervindelijk aan de kleur van het brouwsel of de vloeistof te erkennen is, voegt men een bijzondere soort droesem, moer of heffe toe, waarvan de oorsprong tot heden buiten Japan niet bekend is, die onder de gegeven omstandigheden, nl. de lage temperatuur en het hooge zoutgehalte, slechts een zeer trage gisting doet ontstaan, welke, naar men beweert, zonder ontwikkeling van koolzuur en zonder dat het eindproduct aloohol bevat, van stapel loopt.

Al naar gelang van het extract-gehalte en van de hoedanigheid der ruwe materialen worden drie soorten gefabriceerd, waarvan de armste oplossing één jaar, de middelste twee en de derde of beste soort drie jaren voor de gisting noodig heeft, en gedurende welken tijd de kuipen stil en rustig blijven staan.

Na van het bezinksel t.e zijn afgegoten, is de Soja voor het gebruik gereed. In koele ruimte en in porceleinen flesschen, goed dichtgesloten, of bewaard, blijft of moet de oplossing meerdere jaren goed blijven; bij toetreding van lucht en licht blijft de gisting voortduren, zonder dat in tusschenruiraten van ettelijke weken eenige verandering is waar te nemen.

Door de langzame gisting in de sterke zoutoplossing moet, volgens de velerlei gedane chemische onderzoekingen, eene vrij aanzienlijke hoeveelheid proteïne2) in de boonen en in de gerst direct oplosbaar worden. De donkere kleur van het vocht spruit voort uit het branden of roosteren van de gebezigde materialen.

Meerdere malen is reeds in het buitenland van verschillende zijden de opmerkzaamheid op de huishoudelijke waarde der Soja gevestigd, en de invoering daarvan voor algemeen gebruik aanbevolen, omdat zij, evenals in Europa de aardappel en in Japan de rijst, de eigenlijke volksvoeding uit^ aakt en mitsdien ook in kleine hoeveelheden voor weinig