is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Hortus Bogoriensis.

('s Lands plantentuin te Buitenzorg.)

De Revue des deuxMondes van 1 Januari bevat een opstel van dr. M. Treub, directeur van 's Lands plantentuin te Buitenzorg, waarin deze inrichting kortelijk beschreven, maar voornamelijk hare algemeene wetenschappelijke beteekenis in het licht gesteld wordt.

Het aantal plantentuinen in de keerkringsgewesten is niet zoo beperkt als wel eens beweerd wordt, doch de meeste zijn meer acclimatatie- of proeftuinen, dan inrichtingen waar wetenschappelijke onderzoekingen hand aan hand gaan met proefnemingen in het belang van den landbouw en de cultuur. Onder deze laatste inrichtingen rangschikt dr. Treub in de eerste plaats de plantentuinen te Calcutta, te Peradeniya op Ceylon en te Buitenzorg.

In 1817 gesticht door prof. Reinwardt, onder het bestuur van den commissaris-generaal van der Capellen, heeft de Buitenzorgsche tuin, achtereenvolgens beheerd door Blume, Hasskarl, Teysmann, Scheffer en Treub, niettegenstaande het verschil van inzichten waartoe de wisselingen der koloniale politiek, ook op dit gebied, aanleiding gaven, nooit opgehouden zich te ontwikkelen. Hij omvat thans drie tuinen, gezamenlijk groot bijna 140 hectaren; de eigenlijke