is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

381

Zooals uit deze feiten blijkt, is er geen nood dat zelfs de rijzende vraag naar thee, niet veelzijdig door aanbod van het product in de toekomst zoo ruim mogelijk zal beantwoord worden. Zij hebben wel een bedenkelijke zijde voor de thans, wat de hoedanigheid van haar product betreft, zóó gunstig werkende thee-ondernemingen op Java. De mededinging wordt voor die ondernemingen al harder en harder. Toch zullen zij blijken bestand te zijn tegen de concurrentie van elders, indien onze regeering slechts zoo verstandig is haar geene fiscale struikelblokken in den weg te leggen die de ondernemers in den strijd voor het bestaan ontmoedigen, terwijl elders de gouvernementen alles doen wat zij vermogen om de theeplanters aan te moedigen en tegen hunne mededingers elders te wapenen.

M.