is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 21, 1892 (1e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Koloniaal Verslag over 1890.

Particulier inlandsen onderwijs. — Het seminarie te Depok, onder toezicht en beheer van het Genootschap van in- en uitwendige zending te Batavia, had op het einde van 1890 een getal van 34 kweekelingen, meest Battaks en Sangireezen, tusschen de 16 en 20 jaar oud. Drie kweekelingen vertrokken met certificaat van goed volbrachte opleiding voor inlandsen onderwijzer en zendelinghelper. De seminaristen genieten kosteloos onderwijs, voeding en verpleging.

De opleidingsklasse, door den zendeling-leeraar te Modjowarno (Soerabaja) bestuurd, telde op uit. 1890 slechts 5 leerlingen, tegen 17, één jaar te voren.

Het Rijnsche Zendeling-genootschap te Barmen onderhoudt twee kweekscholen : één op Mas tot vorming van inlandsche hulpzendelingen en een in de Battaklanden tot opleiding van onderwijzers en hulpzendelingen.

De protestantsche kweekschool tot opleiding van inlandsche onderwijzers en godsdienstvoorgangers te Tomohon (Meuado), onderhouden door het Nederlandsen Zendelinggenootschap te Rotterdam, had, op uit. 1890, 24 leerlingen, allen m de laagste klasse. Het onderwijs omvatte, behalve de vakken die op de lagere scholen worden onderricht, meet-