Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

719

Kok, F. C. A.: Engels proza voor de examenklas van de R.K. u.l.o.-school. Purmerend, J. Muusses. 8°. ia5Xi3. 32 blz. [Nieuwe m.u.l.o.-serie. Onder redactie van C. Apeldoorn, A. J. Drewes, N. Lier en J. W. Mols].

fl. 0.30

Kooistra, J., en J. H. Schutt: Engels voor u.l.o.-scholen. Met medewerking van J. van der Brugge. Groningen, J. B. Wolters. 8°. I95X I36.

Dl. 1. Spraakkunst. 5e dr. 72 blz. fl. 0.80; geb. fl. 1.00

Krafft, A. J. C., A. J. P. Moereels en J. Overweel:

Werkschrift voor middelbare scholen. Groningen, J. B. Wolters. 40. 255X20.

Dl. 3, Nederlandsch-Indië. 4e dr. 32 blz. Geïllustreerd. Met vragen en opgaven 6 blz. fl- °-S°

Krafft, A. J. C., A. J. P. Moereels, en J. Overweel: Werkschrift voor scholen met meer uitgebreid lager onderwijs. 4e dr. Groningen, J. B. Wolters. 4°. 255X20. Dl. 3. Nederlandsch-Indië. 4e dr. 32 blz. Geïllustreerd. Met vragen en opgaven. 6 blz. fl. 0.50

Kranenburg, W. R. H.: Handgrepen eerste hulp. Met 44 afb. 4e dr. 's-Gravenhage, G. B. van Goor Zonen. 8 . i43xn. 54 blz. Geïllustreerd. fl. 0.75

Kuyper, A.: Het woord dat eeuwig blijft. Afscheidspredicatie uitgesproken op 28 Sept. 1939 in de nieuwe Westerkerk. Met afzonderlijk portret. Rotterdam, J. H. Donner. 8°. 245Xi6. 20 blz. fl. 0.30

Laan, Dick : De avonturen van Pinkeltje. Geïllustreerd door Dokie van Amstel. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°. 23X17. 176 blz. fl. 1.40; geb. fl. 1.90

Laatsman, W.: De dominee die den hemel niet in kon. Heemstede, Kramer. 8°. 2i5Xis5. 252 blz.

fl. 2.25; geb. fl. 2.90

Langedijk, D.: Beknopt leerboek der vaderlandse geschiedenis ten gebruike van het christelijk uitgebreid lager onderwijs. 3e dr. Groningen, J. B. Wolters. 8". 235 Xi4'. 214 blz. Geïllustreerd, fl. 1.75; geb. fl. 1.90

Langedijk, D.: Leerboek der algemene geschiedenis. Groningen, J. B. Wolters. 8°. 235XI4°. Werkboekje behorende bij dl. 2. Van 1789 tot heden. 115 blz.

fl. 1-25

Langeveld, M. J.: Over het opzettelijke en het onwillekeurige in de opvoeding en de opvoedkunde. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de paedagogiek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 23 October 1939. Groningen, J. B. Wolters. 8°. 24X16. 25 blz. fl. 0.75

Leeman, F. W.: Inleiding tot de Franse handelscorrespondentie. Hoofdzaken der spraakkunst. Met oefeningen. 's-Gravenhage, G. B. van Goor Zonen. 8°. 19 X 13. Dl. 1. 13e dr. 104 blz. fl. 0.90

Leest, J.: Verstandelijke taal. Groningen, J. B. Wolters. 8°. I96XI25.

Dl. 1. Leesoefeningen. 2e dr. 184 blz. fl. 1.50; geb. fl. 1.75 Leeuwen, W. L. M. E. van: Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde. 4e dr. Groningen, J. B. Wolters. 8°. 21X14". 136 blz. fl. 1.25; geb. fl. r.50 Ley, L. bij de, en G. Postma: Cursus voor het schriftelijk rekenen in de lagere school. Met medewerking van Joh. Klasens. Groningen, J. B. Wolters. 8°. i9"Xi3. ie stukje A. 2e leerj. Omgew. uitg. 8e dr. 44 blz. fl. 0.30 ie stukje B. 2e leerj. Omgew. uitg. 8e dr. 48 blz. fl. 0.30 4e stukje B. 5e leerj. Omgew. uitg. 9e dr. 50 blz. fl. 0.30 Ley, L. bij de, en G. Postma: Rekencursus voor leerlingen van m.u.l.o.-scholen. 1938. Groningen, J. B. Wolters. 8°. I95X 125.

ie stukje. Met medewerking van J. Ohm. 7e dr. 80 blz. fl. 0.60 Loeff, L. P. M.: Wetskennis. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 8°. 225Xi5. 151 blz. [Malmberg's bibliotheek voor middenstandscursussen. Onder redactie van P. Heinemans]. fl- 1 -35

Lord Lister, genaamd Raffles, de groote onbekende

Amsterdam, Roman-, boek en kunsthandel. 40. 27 X 195.

No. 1337. Een zonderlinge epidemie. 30 blz. fl. 0.15

Luinge, A., en L. J. van Slogteren: Projectietekeningen

voor lager- en uitgebreid lager onderwijs. Groningen,

J. B. Wolters. 40. 26 X 196.

Serie B. No. 3. 12e dr. 16 blz. fl. 0.15

Maagd, J. J. de: De biecht van een bezetene. Roman. Maastricht, A. A. M. Stols. 8°. 2i5xi5'. 222 blz.

fl. 2.90; geb. fl. 3.90 Maar, H. G. de : English passages for translation for the use of higher forms in schools and of students. Groningen, J. B. Wolters. 8°. i95Xi3.

Vol. II. 8th edition. 164 blz. Geïllustreerd. fl. 1.00

Maasland, B. L. van : Nederlands taalboek voor de R.K. lagere school. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 8°'. I95XI3S.

Dl. 1. (2e leerj.) 6e dr. 82 blz. Geïllustreerd. fl. 0.45

Dl. 2. (3e leerj.) 6e dr. 132 blz. Geïllustreerd. fl. 0.65

Dl. 5 A. (6e leerj.) Opleidingsschool. 4e dr. 212 blz. Geïllustreerd.

fl. 1.00

Maranatha-kalender. 1940. Kampen, J. H. Kok. fl. 0.85 Met premieboek: S. Harrison: Tusschen twee machten, fl. 1.35

Mededeelingen, Oudheidkundige, uit het Rijksmuseum van oudheid te Leiden. Onder redactie van W. D. van Wijngaarden. [Uitgegeven door het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. ['s-Gravenhage, Rijksuitgeverij].

4°. 325X25.

Nieuwe reeks. No. XX. 65 blz. Geïllustreerd. fl. 2.55

; Mededeelingen van het] Departement van economische zaken. Directie van den landbouw. 's-Gravenhage; Rijksuitgeverij. 8°. 24X17.

D. R. Mansholt: De waterschapslasten in de provincie Gelderland. 210 blz. Geïllustreerd. Met krt. fl. 2.00

Mellody, Joe: Wereld in vlammen. Oorlogsbeelden 1939. Helmond. Drukkerij Helmond. 4°, 26X195.

No. 8. Zigzag over zee. 30 blz. Geïllustreerd. fl. 0.20

Menken, Hanne: Christnacht im Schnee. Eine Weihnachtsgeschichte. Für die niederlandische Schule erlautert von P. J. Schepers und P. Veeze. Purmerend, J. Muusses. 8°. i65Xi2. 72 blz. [Bibliothek für Schule und Haus. No. 4]. fl- 0.70

Miller, Tevis: Goud en kogels. (The badman of VX ranch). Vertaling: Bert van Doorn. Amsterdam, Nederlandsche Keurboekerij. 8°. 2i5Xi45. 217 blz. [De nieuwe S.O.S.]. fl. 2.25; geb. fl. 2.50

Mode, La, pour nos petits. Winter 1940. No. n. Met Hollandsen bijlage. Leiden, A. W. Sijthoff. 4°. 32X245. 20 blz. fl. 0.75

Mok, M.: De rattenvanger. Een gedicht. Met teeken'ngen van M. van Koolwijk. Maastricht, A. A. M. Stols. 8°. 24X16. 21 blz. fl. 1.90; geb. fl. 2.50

Muntverslag over het jaar 1938. 's-Gravenhage, Rijksuitgeverij. 8". 23X155. 72 blz. Geïllustreerd. Met krt.

fl. 1.50

Nauta, J.: Opdrachten Nederlandse taal voor het toelatingsexamen tot de h.b.s. met 5-jarige cursus volgens het examen-program Maart 1938. 5e dr. 's-Gravenhage, G. B. van Goor Zonen. 8". i85x 13". 80 blz. fl. 0.45

Nauta, J., en Anne de Vries : Ons mooie Nederlands. Methode voor volledig taalonderwijs op de christelijke school. 's-Gravenhage, G. B. van Goor Zonen. 8°.

Dl. 3. Met plaatjes in kleur van Tjeerd Bottcma. 63 blz. fl. 0.55 Nieuwenhuis, H.: Een onderzoek naar de betekenis der denkpsvchologische opvattingen voor de didactiek der lagere school. Groningen, J. B. Wolters. 8°. 24 X 16. VIII, 192 blz. Geïllustreerd. fl. 2.90

Sluiten