is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche revue jrg 10, 1905, no 11, 21-11-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

808

DE HOLLANDSCHE REVUE.

Canter, Bemard: Twee weken bedelaar. [Nieuwe uitgaafi. Rotterdam, W. L. & J. Brusse. 8°. M. e. portr. f --50; geb. ƒ -.75.

Corelli, Marie: Een visioen van den millionair. Bewerkt d. mevr. J. P. Wesselink-Van Rossum. Amsterdam, L. J. Veen. 8°. M. 5 pltn. ƒ 1—; geb. ƒ1.50.

Corelli, Marie: Een ware man Gods. Een eenvoudige liefdeshistorie. Uit h. engelsch d. J. J. Schwencke. 2e druk. 's Gravenhage, Blankwaardt & Schoonhoven, go. ƒ1—; geb. ƒ1.50.

Coulevain, Pierre de: Op den tak. Uit h. fransch d mei Wilha van Westhreene. 's Gravenhage, Blankwaardt & Schoonhoven. 8°. ƒ—.60; geb. ƒ—.90.

Deledda, Grazia: Asch. Boman, vertaald uit h. italiaansch d. Bé Stolk. Almelo, W. Hilarius Wzn. 8o. 2 dln. ƒ4.50; geb. in 1 bd. ƒ4.90.

Faber, J.: Groote stadsjeugd. Geïllustreerd d. T. van Dijk. Almelo, W. Hilarius Wz. 8°.

J ƒ1.25; geb. ƒ1.60.

Falkland, Samuel [Herm. Heijermans Jr.]: Schettv »mct„r^m TT J W Recht. 8°.

ƒ2.25; geb. ƒ2.90.

Mier, A. van der: Door overmacht geveld. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. M. 5. pltn. ƒ2.50; geb. ƒ2.90.

Gras H.: Op den verkeerden weg. Een verhaal uit het visschersleven. Geïllustr. d. T. van Dijk. Almelo, W. Hilarius Wzn. 8°. M. 2 pltn. ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

Green, E. Everett: Hilary, de getrouwe. Rotterdam, D. A. Daamen. 8°. ƒ1.40; geb. ƒ 1.90.

Hearn, Lafcadio: Kokoro. Bewerkt uit h. engelsch d J P. Wesselink-Van Bossum. Amsterdam, H. Meulenhoff. 8°. , £f90-

Geb., in linn. ƒ3.50; in perkam. ƒ4.—.

Ikkink, C. A.: Een nacht vol dwaasheden in het land van De Nieuwe Gids. Breda, Marius J. Janssen. 8°. 2 dln. f3-90-

Koppen, Louise: Blijde herinneringen uit de pastorie. Uit h. duitsch d. Bu Erdbrink. Baarn, Hollandia-drukkerii. 8°. ƒ1.40; geb. ƒ1.90.

Lesage: De hinkende duivel. Geïllustreerd. Amsterdam, Cohen Zonen. 8°. ƒ1.— ; geb. ƒ1.40.

Licht, Gebroken. Door E. S. Haarlem, De Erven F. Bohn. 8°. /2.90; geb. ƒ3.50.

Meester, J. de: Geertje. Bussum, C. A J. van Dishoeck. 8°. 2 dln. ƒ5.90; geb. 6.90.

Melati van Java: Orchidée. Utrecht, A. W. Bruna & Zonen. 8°. M. 4 pltn. ƒ2.40; geb. ƒ2.90.

Mens Jos M. van: Johan. Een eerste liefde.'s Gravenhage, Martinus Nijhoff. 8°. ƒ1.25; geb. ƒ1.75.

Overloop, J. van: Wintertijd. Botterdam, Meindert Boogaerdt jun. 8°. ƒ L50; geb. ƒ1.90.

Beyneke van Stuwe, Jeanne: Huize ter Aar. Amsterdam, L. J. Veen. 8°. 2 dln.

ƒ4.90; geb. in 1 bd. ƒ5.50.

Buzius, J. B.: „Heilig Indië". Bussum, C. A. J. van Dishoeck. 8°. 2 dln. ƒ4.25; geb. iu 1 bd. ƒ5.25.

Smit Anton: Alice van Westerhove. Roman. Amersfoort,' Valkhoff & Co. 8°. ƒ2.50; geb. ƒ2.90.

Stichter, B.: Een teeken. [Nieuwe uitgave van „Facetten"] Amsterdam, Van Holkema en Warendorft. 8°.

Stolk, Bé: Avonden. Almelo, W. Hilarius Wzn. 8°.

ƒ1.— ; geb. ƒ1.50.

Streuvels, Stijn: Lenteleven. 5e druk. Amsterdam, L. F. Veen. 8°. f *.*>j ƒ2.25.

Terburgh, C. [I. Esser jr.]: Ontrouw? Nieuwe, geheel door den auteur herziene uitgave. Baarn, Hollandradrukkerij. 8e. ƒ1.40; geb. ƒ1.90.

Tolstoj, Leo TH.: Opstanding. Roman. Naar den volledigen engelschen tekst bewerkt d. J. Westendorp, o„ u„„„.-„„„ ,.;t„o„o AmatPi-Ham Cohen Zonen. 8°.

o , iici iicxi 6 . ƒ1.10; geb. ƒ 1.50.

Wahlenberg, Anna: Een nieuwe dag. Naar het zweedsch d. Jeannette E. Keijser. Amsterdam, H. J. W. Brecht. ƒ 1.50; geb. ƒ i.90.

Ward, Mrs. Humphry: Het huwelijk van William Ashe. Vertaald d. Johanna F. J. Buijtendijk. Haarlem, De Erven F. Bohn. 8°. ƒ 2.90; geb. ƒ3.00.

Wilde Oscar: De profundis. Aanteekeningen en brieven uit de gevangenis te Reading. M. inleiding v. L van Deyssel. Vertaling v. L. .1. baronesse van der Borgh van Rouwenoort. Amsterdam, Scheltens en Giltay. 8°. ƒ-.90.

VOOR DE KINDERBOEKENKAST.

Andriessen, W. E.: Het dagboek van Willem Frederik Dl. I (2e druk) en dl. II. Haarlem, Vincent Loosjes. 8°. Elk deel ƒ-.90; geb. ƒ1.25.

Balen, J. Hendrik van: Sprookjes. Oosterwolde, .1 H PooDins. 8°. M. 12 afb. Geb. ƒ1.25.

Been, Joh. H. [ps.: Hendrik Eben]: Heintje's groote vacantie. Geïllustreerd d. Joh. Braakensiek. Alkmaar, P. Kluitman. Gr. 8°. M. 4 pltn.

ƒ1.50; geb. ƒ1.90.

Boddaert, Marie: Jong leven. Geïllustreerd d. W. Hardenberg. Botterdam, Masereeuw & Bouten. 8 . M. 5 pltn. ƒ1.10; geb. ƒ1.50.

Clement, Bertha: Juffertje wildzang. Geïllustreerd. Alkmaar, P. Kluitman. Gr. 8°. M. afb. en 4 pltn.

ƒ1.50; geb. ƒ1.90.

Cron, Clara: Twee dochters. Uit h. duitsch d. Jacoba 2e druk. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°. M. e. pit. ƒ—.75; geb. ƒ!.—■