is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-04-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

868

Schoolberigten.

DIEPENHEIM. De Openbare school vacant. Maart 1873.

DIEPENHEIM. De jaarwedde van den hoofdonderwijzer is bepaald op ƒ 600, die van den hulponderwijzer op f 350. Aangifte van sollicitanten voor beide betrekkingen vóór of op 10 Mei.

ENTER , gemeente Wier den, Eene hulponderwijzersplaats vacant. Dec. 1872.

GOOR. Het bewijs, bedoeld bij art. 37 der wet, is afgegeven aan Mejufvrouw W. M. Gebhabdt , hulponderwijzeres aan de gesubsidieerde Bijzondere school voor meisjes.

DEN HAM. De betrekking van tweeden hulponderwijzer aan de Openbare school vacant. Jan. 1873.

HELLENDOORN. Aan de Openbare scholen te Haarle en te Noetsele worden kweekelingen gevraagd tegen eene jaarlijksche toelage van ƒ 150.

NOETSELE, gemeente Hellendoorn. De betrekking van hulponderwijzer is opgeheven.

RUSSEN. De betrekking van derden hulponderwijzer aan de Openbare school vacant. Jan. 1873.

VROOMSHOOP, gemeente den Ham. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Dec. 1872.

WEERDEN. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Dec. 1872.

GMOBflNGEW. I Distr. €?. van MilUgen , te Groningen.

GRONINGEN. Op Zaturdag, 22 Maart j.1. ,werd alhier het vergelijkend examen gehouden voor de vervulling der betrekking van hoofdonderwijzer aan de Openbare lagere