is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-05-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sc/ioolberlgten.

OOSTERHOUT. Aan de Openbare scholen in Middelwijk eene hulponderwijzersplaats vacant. Jan. 1873.

XIII Kiutr. A.jr. M,. <fe Hooek, te Bergen op Zoom.

_ BERGEN OP ZOOM. De Openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes vacant. Jan. 1873.

_ BERGEN OP ZOOM. Aan de Openbare school van meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes twee plaatsen van hulponderwijzeres vacant. Febr. 1873.

HALSTEREN. De Openbare school vacant. Febr. 1873.

NIEU W-BORG VLIET, gemeente Bergen op Zoom. De Openbare school vacant. Febr. 1873.

NIEUW VOSMEER. Aan de Openbare school de hulponderwijzersplaats vacant. Nov. 1872.

STEENBERGEN. Aan de Openbare school van meer uitgebreid lager onderwijs de plaats van tweeden hulponderwijzer vacant. Maart 1873.

4S E £ MSE Mi M, A N MS.

II Ilistr. Mr. F. G. MS. van MSMeecU van MlijseimijH, te Harderwijk.

LUNTEREN, gemeente Ede. Door den hoofdonderwijzer der Openbare school H. J. Lit is wegens voortdurende ongesteldheid, eervol ontslag uit die betrekking gevraagd; eene betrekking, die hij gedurende vele jaren getrouw en met ijver heeft waargenomen, zoodat hij zich de achting der ingezetenen heeft verworven en deze het zeer betreuren , dat hij door ziekte zijn onderwijs moet staken. Sollicitanten naar genoemde betrekking worden uitgenoodigd zich, in