is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-06-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

541

OFFICIEEL GEDEELTE,

SCIIOOLMEUWS.

PENSIOENEN

door den Koning, krachtens de wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103), verleend aan eervol ontslagen onderderwijzers en onderwijzeressen.

[Vervolg der opgave op bladz. 438.)

Bij Kon. besluit van 2 Junij 1873, n°. 4, is pensioen verleend:

aan Eemko Siertsema , gewezen hoofdonderwijzer te Foxhol, gemeente Hoogezand, ten bedrage van ƒ 271;

aan Joost Sint Joostes, volgens aangenomen familienaam Joost Sints Stoker, gewezen hoofdonderwijzer te Bakhuizen, gemeente Gaasterland, ƒ500;

aan Sipke Visser, gewezen hoofdonderwijzer te 81. Johannisga,, gemeente Schoterland, ƒ 466;

aan Wessel Swart, gewezen hoofdonderwijzer te Goes, ƒ666.