is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-07-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rrhnahiiemos.

617

te Gorinchenr, had aete als hulponderwijzeres. In de beginselen der Hoogduitsche taal. GW» Catherine Marie Helène Jacaueline, geb. 1 Febr. 18-W, hulponderwijzeres te Leiden, had acte als hulponderwijzeres. In de beginselen der Engelsche taal. Bardeman, Pennetje, geb. 14 Mei 1854, hulponderwijzeres te 'sHage, bad acte als hulponderwijzeres. In de handwerken voor

meisjes. , „■

W, Jt«y, geb. 16 Oct. 1840, hulponderwijzeres te sHage,

had'acte als hulponderwijzeres. In het schrijven. Haart, Johanna Wilhelmina, geb. 22 Mei 1846, huisonderwijzeres ' te 'sHage, had acte als buisonderwijzeres. In de beginselen der

Engelsche taal. . .

Bulslirn (A. J.) vermeld onder IY. In de handwerken voor meis,es. Jansen, Susanna Hendrika, geb. 7 Sept. 1850, hulponderwijzeres

te 'sHage, had acte als hulponderwijzeres. In de beginselen der

Engelsche taal.

Jansen, Alice Helena, geb. 25 Aug. 1853, hulponderwijzeres te 'SHage, had acte als hulponderwijzeres. In de beginselen der Engelsche taal. ,

Kalf Anna, geb, 14 Dec. 1853, hulponderwijzeres te s Hage, had' acte als hulponderwijzeres. In de beginselen der Fransche en Hoogduitsche talen.

Kok, Margaretha Nelia, geb. 13 Mei 1853, hulponderwijzeres te Gouda, bad acte als hulponderwijzeres. In de handwerken voor meisjes.

Koonen, Leonora Geertruida de, geb. 8 Maart 1854, hulponderwijzeres te 's Hage, had acte als hulponderwijzeres. In de handwerken voor meisjes.

Kruijff, Johanna Emma, geb. 22 April 1852, hulponderwijzeres te Voorburg, bad acte als hulponderwijzeres. In de handwerken voor meisjes.

Balrijn, (J. II.) vermeld onder IV. In de handwerken voor meisjes.

lefeier,AnnaJacola, 3 Junij 1853, hulponderwijzeres te 's Hage, bad acte als hulponderwijzeres. In de beginselen der Fransche en Engelsche talen.