is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-07-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ScJioolnieinv.1.

625

Beckering, Anna Maria T/ieresia, geb. 28 Aug. 1852, hulponderwijzeres te Amersfoort, bad acte als hulponderwijzeres. In de beginselen der Hoogduitsche taal.

Brouwer, (C. L. ff. <?.) vermeld onder IV. In de handwerken voor meisjes.

Brugge, Johanna Maria van der, geb. 14 Febr. 1838, te Vreeland, had acte als hoofdonderwijzeres. In de beginsel en der Fransche taal.

Brnnne, Catharina Adelheid, geb. 5 Aug. 1851, hulponderwijzeres te Utrecht, had acte als hulponderwijzeres. In de beginselen der Fransche taal.

Holthe, Bdzardina Jacoba van, geb. 7 Maart 1852, hulponderwijzeres te Maarssen, had acte als hulponderwijzeres. Inde beginselen der Fransche taal.

Kosters, Anna Gerharda, geb. 30 April 1844, hulponderwijzeres te Maarssen, had acte als hulponderwijzeres. In de beginselen der Engelsche taal.

Maronier, Susanna Maria, geb. 24 Sept. 1854, te Utrecht, had.

acte als hulponderwijzeres. In de beginselen der Fransche taal. Muller, Lonisa Margaretha Antonia Paulina, geb. 28 Aug. 1846,

hulponderwijzeres te Amersfoort, had acte als hulponderwijzeres.

In de handwerken voor meisjes. Bauli, Margaretha Johanna, geb. 12 Oct. 1848, hulponderwijzeres

te Amersfoort, had acte als hulponderwijzeres. In de beginselen

der Engelsche taal. Tussenbroek, Albertina Philippina Catharina, geb. 4 Aug. 1852,

hulponderwijzeres te Driebergen, had acte als hulponderwijzeres.

'u de beginselen der Engelsche taal.

Friesland.

Ü°itsma, Popkje, geb. 18 Febr. 1854, hulponderwijzeres te Leeuwarden, had acte als hulponderwijzeres. In de gymnastiek.

^euwenhuis , Pietje , geb. 3 April 1853 , hulponderwijzeres te Leeuwarden, had acte als hulponderwijzeres. In de beginselen der Engelsche taal.

Schotanus, Angmietje, geb. 19 Maart 1854, hulponderwijzeres te

Leeuwarden, had acte als hulponderwijzeres. In de gymnastiek. St"-vel, 'a. £.) vermeld onder IV. In de handwerken voor meisjes.