is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-07-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberiglen.

661

GIETHOORN. Eene hulponderwij zersplaats aan de Zuidersehool vacant. Jan. 1873. .

STEENWIJK. Tot hulponderwijzer aan de Bijzondere school voor Christelijk nationaal onderwijs is, niet inachtneming van art. 37, benoemd K. Feeesma.

STEENWIJKERWOLD. Den 25 en den 26 Junij j.1. had te Steemoijk het vergelijkend examen plaats voor de betrekking van hoofdonderwijzer aan de eerste Openbare school te Steenwykerteold. Van 25 sollicitanten, die zich hadden aangemeld, hebben 14 aan het examen deelgenomen, van welke één zich vóór het einde heeft teruggetrokken. De Schoolopziener werd bijgestaan door de Heeren M. P. du Croix en E. L. Veenstka, hoofdonderwijzers te Steenwijk. Op de voordragt werden , naar volgorde van het aantal verkregen punten, geplaatst: A. A. van Munster, hoofdonderwijzer te Grafhorst; F. Z. Barkhuis, Y. Bakker, beiden hulponderwijzers te Steenwijk; H. Hoving, hoofdonderwijzer te Nijensleek; G. Nieuwenhuis , hulponderwijzer te Deventer, R. Boelens , hulponderwijzer te Zwolle.

STEEN WIJKERWOLD. De betrekking van tweeden hulponderwijzer aan de Openbare school vacant. Febr. 1873.

STEEN WIJKERWOLD. Aan de eerste Openbare school wordt een hulponderwijzer gevraagd; jaarwedde ƒ 425.

ZUIDVEEN, gemeente Steenwijkerwold. Tot hulponderwijzer aan de Openbare school alhier is benoemd E. HoogeWind, te Havelte.

^Hï Mistr. Mr. «/. JT. Corneiissen, tc Deventer.

ALMELO. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersPlaats vacant. Junij 1873.