is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-07-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberiqten.

665

Arnold Mahtens , tijdelijk met de waarneming der school belast, had zich hiervoor aangemeld. Nadat het examen door den Schoolopziener, bijgestaan door den Heer J. J. Eijck, hoofdonderwijzer te Heerlen, was afgenomen en de candidaat voldoende blijken van bekwaam- en geschiktheid gegeven had, is hij door Burgemeester en Wethouders, in overleg met den Schoolopziener, op de voordragt geplaatst en , in eene onmiddellijk daarna gehouden vergadering van den Gemeenteraad, tot hoofdonderwijzer benoemd.

NUTH. Ten gevolge der benoeming van J. A. Martens , tot hoofdonderwijzer aan de Openbare lagere school is de betrekking van hulponderwijzer vacant; jaarwedde ƒ 300.

VOERENDAAL. De betrekking van hulponderwijzer vacant. Mei 1873.

IV Distr. G. C. MM. Gnitlan, te Roermond.

LUTTEBADE, gemeente Geleen. De Openbare school vacant. April 1873.

LUTTEBADE, gemeente Geleen. De betrekking van hulponderwijzer aan de Openbare school vacant. April 1873,

V Distr. Mr. MS, JU. O. MM. MteevenbrocR,

te Roermond (tijdelijk).

MAASNIEL, De betrekking van hulponderwijzer aan de Openbare school vacant, Oct. 1872,

Vil Distr. Dr. JT. M». MM. van ae M.oo ,

te Venlo.

HOEST. De Openbare school van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs vacant. Jnnij 1873.