is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-08-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

718

Mengehverh.

baar vertoon. Openbare examens noem ik parade maken. En de kinderen zijn toch geen rekruten, de school immers geen paradeveld en het schoolgaan toch geen wedstrijd? Er is navijer genoeg.

De dokter zou nog meer gezegd hebben, was zijn e aandacht niet door eene andere voorstelling geheel en al getrokken geworden. De vier oudste leerlingen droegen een hemel, bestaande uit een blauw met sterren bezaaid vierkant plafond, aan welks hoeken versierde pijlers naar beneden liepen. Vier jongens hadden die pijlers stevig in hun vuisten vast en stapten zeer statig vooruit. Onder dien hemel liep mr. Periodeut, deftig in het zwart, met zijn hoed zelfs ietwat luchtjes op de pas platgestreken haren. Een wandelstok in zijn rechterhand was zeker het symbool zijner vorstelijke of priesterlijke waardigheid.

Terwijl de kinderen zongen en voorbijtrokken, had ml'. Ehodus spoedig zijn gekroonden collega in het oog. Die verschijning maakte op hem een onaangenamen indruk en hij keek onwillekeurig naar dr. Sellius , die nog altijd als van den donder getroffen op die gekroonde verschijning staarde. Eindelijk greep de dokter zijn gouden knijpbril, die aan een zijden koord tusschen zijn zijden vest verscholen zat, en zette dien op zijn neus.

„Wat is dat mr. Ehodus? Is dat werkelijk uw collega? Ja waarlijk, mr. Periodeut wandelt als een oostersche monarch of als de opperste kerkvorst onder een versierden hemel! Zie, hoe statig hij in het zwart gekleed is en vooruit stapt. Als met een scepter zwaait hij met zijn wandelstok!"

Dr. Sellius keek den gekroonden schoolmeester zoo vel' na als hij kon en zweeg, totdat mr- Periodeut en de ja>' (diende kinderstoet uit het oog verdwenen waren.

Dr, Sellius gaf den koetsier last voort te rijden, sloo