is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-08-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

766

Sehoolberigten.

aan de Kleine Sluis en op het Kerkland is eene hul ponderwij zersplaats vacant.

WAARLAND, gemeente Haringcarspel. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Maart 1873.

WIERINGERWAARD. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Maart 1873.

ZLJPE. Aan de Openbare school te 't Zand eene hulponderwijzersplaats vacant. April 1873.

IX Digtr. P. S. SSahels, te Texel.

TERSCHELLING. De betrekking van hulponderwijzer aan de Openbare school te Westerschelling vacant. July 1873.

TEXEL. De betrekking van hulponderwijzer aan de Openbare school vacant. Juh'j 1873.

X Dsaia". Mr. *ïï. &. .4. Wtsbet', te Amsterdam-

GRAFT. Bij besluit van den Raad dezer gemeente d. I 11 Augustus j. 1. is aan den hoofdonderwijzer van mabl* op zijn verzoek op grond van ligchaams- en zielsgebreken) die hem voor de waarneming zijner betrekking ongeschild maken, eervol ontslag verleend na meer dan tienjarigen diens*' tijd, in te gaan met ultimo September e. k. De oproeping van sollicitanten zal door de zorg van het Dagelijksch B«' stuur geschieden, en de dag van het vergelijkend éxam6'1 nader worden bekend gemaakt.

OOSTGRAFD1JK, gemeente Gr aft. De Openbare sebo" vacant. Deo. 1872.