is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-09-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sc/ioolberigten.

V »i«tr. JF. JPvtttstctte , te Haarlem.

HAARLEM. Aan de Openbare armenscholen, litt. C en D, zijn drie derde-hulponderwijzersplaatsen vacant; jaarwedde f 450.

HAARLEMMERLIEDE en SPAARNWOUDE. De Gemeenteraad heeft, in zijne vergadering van 28 Augustus 1873, tot hulponderwijzer aan de Openbare school te Houtrijk en Polanen benoemd C. Coüwenhoven , hulponderwijzer teHaarlem.

ZANDVOORT. Aan de Openbare school is eene huiponder wij zersplaats vacant; jaarwedde f, 450.

VII Dlstr. JP. .jr. Meijning, te Willemsoord.

ANNA PATILOWNA. Aan ieder der Openbare scholen aan de .Kleine Sluis en op het Kerkland eene hulponderwijzersplaats vacant. Aug. 1873.

WAARLAND, gemeente Haringoarspel. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Maart 1873.

WIERINGERWAARD. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Maart 1873.

ZIJPE. Aan de Openbare school te V Zand eene hulponderwijzersplaats vacant. April 1873.

IX Dimtr. JP. S. SSaHels, te Texel.

TERSCHELLING. De betrekkin? van hulponderwijzer aan de Openbare school te Westerschelling vacant. Julij 1873.

TEXEL. De betrekking van hulponderwijzer aan de Openbare school vacant. Julij 1873.