is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-10-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sckoolberigien.

G JE kt O iB Jf Et A N Êf.

1 <T. C. WetHalte, te Arnhem.

ARNHEM. Op 19 en 20 September j.1. had alhier het vergelijkend examen plaats van de sollicitanten naar de betrekking van hoofdonderwijzer der eerste Overgangssehool van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs. Negentien sollicitanten hadden zich aangemeld, van welke elf waren opgekomen. Het examen werd afgenomen door den Schoolopziener , ten overstaan van Burgemeester en Wethouders en van onderscheidene leden van den Eaad der gemeente. Op de voordragt werden geplaatst: 1°. J. D. C. van Batenburg , hoofdonderwijzer te Medemblik ; 2°. J. van der Hoeven , Jr. , hoofdonderwijzer te Krimpen a/L., en 3°. O. Boland , hulponderwijzer te Arnhem, die evenwel niet de meeste punten hadden behaald. Met de tijdelijke waarneming der vacature is belast H. H. Slangen, hulponderwijzer aan bedoelde school.

18 IMstr. I»r. JP. M. van Eiteeefi van MlijaeivSjgi, te Harderwijk.

HARDERWIJK. De Openbare burgerschool van gewoon lager onderwijs vacant. Aug. 1873.

STEENENKAMER, gemeente Putten. De nieuw opgerigte Openbare school vacant. Sept. 1873.

IBI Basta*. CoerfAnff, te Zutphen.

APELDOORN. Aan de Openbare lagere school eene hulponderwijzersbetrekking vacant. Junij 1873.

BEEKBEEGEN, gemeente Apeldoorn. De hulponderwij-