is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-10-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ScJiooiberigten.

zersbetrekking aan de Openbare lagere school vacant. Junij 1873.

EPE. Drie hulponderwijzersbetrekkingen vacant. Julij 1873.

HATTEM. De Openbare school van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens, tevens kostschool, vacant. Sept. 1873.

HATTEHERBROEK, gemeente Oldebroek. Op 6 October j.1. had te Oldebroek het vergelijkend examen plaats naar do bekwaamheid en geschiktheid der sollicitanten voor de betrekking van hoofdonderwijzer aan de nieuw op te rigten Openbare school, in tegenwoordigheid van Burgemeester, Wethouders, vele leden van den Gemeenteraad en belangstellenden. De Schoolopziener werd bijgestaan door den Heer A. J. Staverman , hoofdonderwijzer te Twello. Van de 19 sollicitanten, die zich hadden aangegeven, kwamen er twaalf op. Velen hunner gaven uitmuntende blijken van bekwaamheid en van praktische geschiktheid. Den volgenden dag werd door Burgemeester en Wethouders , in overleg met den Schoolopziener, op het zestal geplaatst, naar het aantal behaalde punten: H. Scholten, hulponderwijzer te Bommel; J. B. Koppelle , hoofdonderwijzer te Slagharen; L. J. Idsinga, H. Bkoüweb, L. Uünk en G. Broerman , hulponderwijzers te Kampen, Hasselt, lieerde en Oldebroek.

HEERDE. Twee hulponderwijzersbetrekkingen vacant. Julij 1873.

OLDEBROEK. De Heer Bieter Lub heeft eene Bijzondere school van gewoon lager onderwijs geopend, na aan art. 37 der wet voldaan te hebben.

WEZEP, gemeente Oldebroek. De nieuw opgerigte Openbare school vacant. Sept. 1873.