is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-10-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sckoolberigten.

É. Büis Kool en Edens een gelijk aantal punten bekwamen.

\' tifatr* I»r. €i. A. Venenta, te Haren.

FOXHOL, gemeente Hoogezand. Op 26 en 27 September j.!. had het vergelijkend examen plaats van sollicitanten naar de betrekking van hoofdonderwijzer te Foxhol, vacant geworden door de benoeming van J. Wegener , tot hoofdonderwijzer te Nieuioe Fekela. Het examen had plaats tusschen 18 sollicitanten. De Schoolopziener werd bijgestaan door de Heeren H. Bol, H. C. Spruijt enW. T. Heidebrand , de beide eersten leeraren aan 's Eijks hoogere burgerschool te Sappeneer, de laatste hoofdonderwijzer te Hoogezand. Ka afloop van het examen werden door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogezand, in overleg met den Districts-Schoolopziener, de zes sollicitanten , die bij het examen de meeste goedkeurende punten hadden verkregen , op de voordragt geplaatst, als : E. Zijl , hulponderwijzer te Bedum; O. Dikboom , hulponderwijzer te Midwoïda; A. A. Lubberts , hulponderwijzer te Annen ; B. Brongers, hulponderwijzer te Muntendam; il. Koops, hoofdonderwijzer te Oodwold, en A. Bleeker , hulponderwijzer te Noordbroek. De Eaad der gemeente Hoogezand heeft , bij zijn besluit van 6 October, uit die voordragt, tot hoofdonderwijzer te Foxlwl benoemd E. Zul , thans hulponderwijzer te Bedum.

VII IMatr. ïïr.J. W. A. Menssem, te Sappeneer.

NIEUWE PEKELA. Tot hoofdonderwijzer aan eene deiOpenbare scholen is n". 1 van de voordragt, de hoofdonderwijzer J. Wegener, te Foxhol, benoemd, die binnen kort zijne betrekking zal aanvaarden.