is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-11-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1094

Schoolberigten.

is verbonden eene vaste jaarwedde van ƒ 1100 benevens vrije woning en tuin.

PEINSENHAGE. Aan de Openbare school te Beek is de hulponderwijzersplaats vacant.

XI Siislr. 'B. JP. Mtretiitts >Ja-., te Bergen op Zoom.

DINTELOOBD. Aan de Openbare school de tweede hulponderwijzersplaats vacant. Aug. 1873.

HOEVEN. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Febr. 1872.

LETJE, gemeente Etten en Leur. Aan de Openbare school de eerste en tweede hulponderwijzersplaats vacant. Mei 1873.

OUDENBOSCH. Aan de Openbare school eene tweede hulponderwijzersplaats vacant. Sept. 1873.

OUD-GASTEL. Aan de Openbare school zijn twee hulponderwijzersplaatsen vacant. De jaarwedde van den eersten hulponderwijzer is gesteld op ƒ 425, benevens eene jaarlij ksche gratificatie van ƒ 75.

WILLEMSTAD. Aan de Openbare school is de hulponderwijzersplaats vacant. Acte voor het Pransch vereischte. Jaarwedde ƒ 50®, benevens ƒ 50 toelage voor elk vak, dat bovendien zal onderwezen worden.

XII Uimtr. Mr. JM. A. van tiet» Anker,

te '« Hertogenbosch.

DONGEN. Tot hulponderwijzer aan de Openbare school aan de Vaartkant is benoemd J. van Boxel.

DONGEN. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Jan. 1873.