is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-11-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1110

Sclwolberiqten.

Belden met 34 punten; voor Kamper zeed ij Je; IJ. Bakker, te Steenwijk met 30'/2; B. Keizer, te Winterswijk met 28*/,; J. P. Koppellk , te ambt Hatdènbergh met 28Va punten; voor de school te Genemuiden is benoemd J. Snijder; voor die te Kamperzeedijk: IJ. Bakker.

BBI Distr. HSr. #8. e. WieweetiH^ijs.

tc Deventer,

BATHMEN. Aan de Openbare school is eene hulponderwijzersplaats vacant; jaarwedde ƒ 350.

DEVENTER. Tot hulponderwijzers zijn benoemd: aan de school A: J. P. Keijman f 800; aan de school C: H. T. Mulder, ƒ400; aan de school D: B. T. Hofstede en A. J. Duffels elk f 400; aan de school F: J. H. Starink en L. Boozéndaal elk ƒ 450.

DIEPENVEEN. Aan de school te Colmsehate nabij Deventer wordt gevraagd een hulponderwijzer op eene wedde van ƒ 350.

OLST. Aan de Openbare school en aan de school te Welsum zijn hulponderwijzersplaatsen vacant; jaarwedde / 400.

RAALTE. Tot tweeden hulponderwijzer aan de Openbare school is benoemd A. van Urk ; / 425 + / 25 gratificatie.

WIJHE. Tot tweeden hulponderwijzer aan de Openbare school is benoemd Ekker.

BV Distir. ,'M'. «te W'aofft, te Ohlenzaal,

BEGKÜM, gemeente Hengelo. Ter vervulling der betrekkiug van hoofdonderwijzer hadden zich twee sollicitanten aangemeld; een heeft zijne sollicitatie ingetrokken; met den ander, G. Gaasbeek , hulponderwijzer te Gouda ,