is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-12-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sc/wolnieuws.

MINISTERIE VAN KOLONIËN.

Bij beschikking van den Minister van Koloniën, dd. 11 December j.1., Litt. A1 . n°. 30, zijn de hulponderwijzers A. Ckoes en W. F. H. Bouhuijs, en, bij beschikking van 19 December daaraanvolgende, Litt. APz. de hoofdonderwijzers E, G. A. Taenzer en J. Uhl , en de hulponderwijzer G. R. le Brüijn , gesteld ter beschikking van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie, om te worden benoemd tot onderwijzers der derde klasse voor de dienst daar te lande.