is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-12-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sckooluerigten.

IX fiBiwir. Br. IHr. A. BB. ran Tiemti&ve**,

te Gorinchem.

NIEUWPOOKT. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Jan. 1873.

jV O Q MS B» MM' U M> & A lf MS.

Biatr. I—IV.

AMSTERDAM. De Gemeenteraad heeft in zijne zitting van 19 November 1873 benoemd: 1°. tot tweeden hulponderwijzer aan de Openbare scholen van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs eerste klasse voor jongens, J. H. Brockman ; 2°. tot eersten hulponderwijzer aan de Openbare tusschenscholen M. de Vries; en aan den derden hulponderwijzer aan de Openbare armenscholen W. B. Brave , op zijn verzoek, als zoodanig eervol ontslag verleend. Voorts benoemd, in zijne zitting van 2G November 1873, 1°. tot tweede hulponderwijzers aan de Openbare armenscholen M. N. Walé en F. W. Flörke ; en 2°. tot derden hulponderwijzer aan de Openbare armenscholen W. H. van Weezel , en tot derde hulponderwijzeres aan dezelfde scholen Mejufvrouw J. H. Kesper.

I Biatr. Br. M. *E. £?. Mias»tseiji&e vam tle. (Jnnnvlto, te Amsterdam.

AALSMEEE. Twee hulponderwijzersplaatsen zijn vacant , eene aan de school in het Oosteinde, en eene aan die in de kom der gemeente; jaarwedden / 450.

BI E»5str. M*. BB. BgrwSJat, te Amsterdam.

ANKEVEEN. De betrekking van hulponderwijzer aan de Openbare school vacant. April 1873.