is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-12-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolherigten.

Velzen. Van de vijf sollicitanten , die tot het examen waren opgeroepen geworden, waren slechts twee opgekomen , t. w. H. J. van Künnaard en A. Peijs , respectivelijk hulponderwijzers te Velzen en te Monnikendam. Bij Raadsbesluit van 28 November j. 1. werd eerstgenoemde benoemd, die zijne betrekking op 1 Januarij e. k. zal aanvaarden.

VELSEN. De betrekking van hulponderwijzer aan de Openbare lagere school is vacant; jaarwedde / 450 en ƒ50 toelage na een verblijf van een vol jaar.

ZANDVOOBT. Eene betrekking van hulponderwijzer aan de Openbare lagere school is vacant; jaarwedde f 500.

VII Distr. JP. »f. MJefJninff, te Willemsoord.

ANNA PAULOWNA. Aan ieder der Openbare scholen aan de Kleine Sluis en op het Kerkland eene hulponderwijzersplaats vacant. Aug. 1873.

WAABLAND, gemeente Haringcarspel. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Maart 1873.

WIEEINGEEWAAED. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Maart 1873.

ZIJPE. Aan de Openbare school te H Zand eene hulponderwijzersplaats vacant. April 1873.

IX Distr. M'. 8. Stakets, te Texel.

TERSCHELLING. De betrekking van hulponderwijzer aan de Openbare school te Westerschelling vacant. Nov. 1873.

TEXEL. De betrekking van hulponderwijzer aan de Openbare school vacant. Julij 1873.

TEXEL. De betrekking van hulponderwijzer aan de