is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche revue jrg 29, 1924, no 20

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERELDGESCHIEDENIS

809

Caf Finisterre, van de Zuid-Amerika-lijn, en een van de mooiste, meest trotsche schepen van de vroegere Duitsche handelsvloot.

Hoeveel duizenden tonnen het meet? Maar 22000 ton! En ik stond verbluft bij het betreden van de dekken: het ontzaggelijkruime, lange en breede promenade-dek, het

(Uit: „The Humorist")

— Al eens op een portret gestaan, Willem ?

— Ja, één keer, in een groep. . .

— Wie waren de anderen ?

— De agenten die me vast hadden ....

nauwelijks minder imposante sloepen-dek; de hutten, die aan weelderige slaapkamers, ... de salons, smoking-room,s, gymnastiek-zaal, die aan een drijvend eerste klasse hotel doen denken. Zwembad, donkere kamer, kinder-eetzaal, bibliotheek, bagage-ruimen... ik spreek er maar niet van. Alles: A o n e !

En alles wordt door de Japanners goed onderhouden. Wel, dat is b ij n a zoo1 goed als zelf scheppen.

Het schip ziet er uit om door een ringentje te halen — als Ge mij de gewaagde beeldspraak vergeeft — en de Heeren van D a ï

i p p o n, begrijpend dat zij zulk een werkje niet alleen af-konden, hebben de bescheidenheid (**) gehad om o. m. den passagiers-dienst door Europeanen en/of Amerikanen te doen behééren. Zoodat dit ook volgens onze begrippen ,,in orde" is, ... al bréngen de Japansche boys wel eens ,,salted mackerel" als je om perzik-taart vraagt.

'(**) Japansche bescheidenheid! Eene contradictio in terminis!

K. W.

Maar ze z ij n beleefd, ijverig, zindelijk, met goede manieren: ik zou zeggen : ideale scheeps-bedienden, indien ze een weinig meer van eene Christelijke taal verstonden!

Zoo zijn de bedienden! Maar de Japanner als héér is van een gansch andere makelij, toont zich ook daarin: de Pruis van OostAzië.

De Noord China bladen stonden — het was I maanden daarna! — nog altijd vol over de schandelijke moorden, door Japanners na de aardbeving van 1 September op Koreaanschc en Chmeesche mannen, vrouwen en kinderen gepleegd, onder oogluikend toezien der autoriteiten.

Het was zelfs nu nog niet veilig voor Koreanen om alleen in eene Japansche omgeving te wonen, en — terwijl de Japanners hun leger in Korea, op voorstel van den militairen commandant aldaar: Generaal Kikuchi, voortdurend versterken, zonder dat van buiten een aanval dreigt — gelooft de Tokio correspondent van de North China Daily News, dat Korea bezig is een tweede Ierland te worden.

Uit; „The Humorist")

De boerin: — Als Je dat stuk hout wilt doorzagen, zal

ik zien of ik iets voor je te eten heb. De landlooper: — Graag, juffrouw, en waar slaap ik

's nachts dan?

Tengevolge van die moorden! Men heeft het geval willen toetoepen; van waar anders de strenge censuur na de aardbeving

- die werd niet alléén ingesteld om de schade aan de vloot te verbergen! — en tot