is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche revue jrg 29, 1924, no 20

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BOEK VAN DÉ MAAND

831

bezoek aan een Indianendorp en aan de fabrieken van Ford. Onderwerpen als de Amerikaansche politiek, het gevangeniswezen en de arbeidersbeweging vindt men in dit boekje kort maar helder beschreven en zeker lezens-

ten gunste van emigratie naar Canada. De heer De Vries sprak met verschillende Amerikaansche autorieiten op dit gebied. Tegenover het dreigende spook der vale werkeloosheid in ons land, staat in Canada althans eeri

(Cliché: „De Nieuwe Wereld")

HET HOTEL Mc. ALPIN TE NEW-YORK.

waard ook is wat de schrijver vertelt over verschillende instellingen welke hij heeft bezocht, waarbij hij een afzonderlijk hoofdstuk wijdt aan de Openbare leeszalen in Amerika.

In een der laatste hoofdstukken van zijn boek schrijft de heer De Vries een enkel woord

goede kans op betere tijden. Een kans hééft men er, niet hier in Nederland. Dus, aldus de heer De Vries, er maar op losgetrokken en in massa erheen?

Neen, zeker niet. Het zal langzaam moeten, maar toch gelooft hij dat Canada meer aspec-