is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche revue jrg 29, 1924, no 23

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOEKENTAFEL

947

Spanje, door Felix Rutten, met 16 platen.

Van Munster's uitgeversmaatschappij Amsterdam, 1924. Prijs ingen. f3,50 geb. f 4,90

Felix Rutten heeft zwerftochten door Spanje gemaakt en hij vertelt daarvan in een kloek deel van ruim 280 bladzijden op onderhou¬

dende wijze. Hij heeft Spanje gezien als een toerist die nieuwsgierig is en als een dichter die de schoonheid van het land en de cultuur van het volk begrijpt. Dit laatste vooral verleent aan het boek groote waarde. Inderdaad, dit is geen dorre reisgids, maar het schilderachtig en zeer afwisselend relaas van de indrukken welke een dichter, die meer en beter ziet en voelt dan de gewone menschen, ont¬

vangen heeft van het schoone en te weinig bekende koninkrijk ten Zuiden van de Pyreneeën. Rutten heeft heel Spanje doorgezworven. Hij was te Burgos, te Madrid, te Cordova, te Toledo; hij bezocht het Escorial en de Stierengevechten, het Alhambra, en vertelt ons van zijn reizen per derde klas. Aan Carmen en aan don Quichotte wijdt hij afzonder¬

lijke hoofdstukken. En uit die bonte wemeling van impressies en beschouwingen, vlot en boeiend geschreven, vormt zich vanzelf een volledig beeld in den lezer, van Spanje, met zijn strenge natuur en ziin zuidelijke weelderigheid, met zijn pittoreske bevolking van hidalgo's, heiligen, toreadors en bedelaars, met de wonderlijke schoonheid van zijn schilderschool, zijn kathedralen en paleizen. Een

De 14-jarige phenomenale Amerikaansche celliste Mila Wellerson, die onder leiding van de intern, concertdirectie Ernst Krauss een serie concerten in ons land zal geven.