is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

BLADWIJZEE. MENGELWERK.

Antwoord aan den heer Groothuis. BI. 962

B., Als de getijen verloopen, verzet men de bakens. 40

— De onderwijzer buiten de school. 120

— Voldoend lager onderwijs. 333

— r> n * (vervolg). 583 Boer, (H. F. de) Mr. Mac Choakumchild of art. 44 der wet op het

lager onderwijs 106 — Het onderwijzersgezelschap: Tot heil van het aankomend geslacht. 207 Bouwman , (L.) Leesboeken alleen , of ook leer-leesboeken ? 147 Coeonel , (Dr. S. Sr.) De rationeele schoolbank aan de ervaring

getoetst. 12 — Is de kennis van de gezondheidsleer een

vereischte voor de schoolautoriteiten ? 190 Antwoord aan Dr. M. Salverda , in zake

de rationeele schoolbank. 198

Gezondheidsleer en opvoedkunde. 445

Idem I. Gezondheidsvereischten van het

schoolgebouw. 518 Idem II. Gezondheidsvereischten der school-

meubelon en schoolbehoeften. 642 Idem II. Idem idem. Tafels, banken en

schoolborden enz. 814 Idem III. Gezondheidsvereischten voor het

verblijf in de school. 935