is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

dat er van een kind gevorderd wordt, drie uren achtereen stil te zitten. Is het wonder, dat zoo vele kleinen met tegenzin naar school gaan? Komt dat lange stilzitten met den aard der kinderen, met de natuur overeen ? Wij gelooven neen. De natuur laat zich niet dwingen, zij moet haren vrijen loop hebben; wordt die belemmerd, dan is zulks meestal ten nadeele van den betrokkene.

Bewegen is leven en zoo dit ergens geldt, geldt het in de eerste plaats bij kinderen.

Treurig steekt dan ook onze stadsche jeugd af bij die van het platte land. Dr. A. Debat zegt in zijn werk over de menschelijke schoonheid en gezondheidsleer in het 8ste hoofdstuk:

„ In de prille jeugd worden de levenskrachten voornamelijk naar het hoofd gedrongen: het tweemalen tandenkrijgen, de ontwikkeling van de beenige kas des schedels, het werk der beenvorming, de talrijke prikkelingen van het hersenorgaan enz. alles werkt samen, om van het hoofd een middelpunt van levenswerkzaamheid te maken. Nu is het raadzaam, aan dien toevoer van levenskrachten een afvoer te verschaffen , door het spierstelsel zoowel door menigvuldige, als afwisselende oefeningen te prikkelen ; juist het tegendeel doet men bij de hedendaagsche opvoeding. Men dringt de kinderen tot lange uren van studie , gedurende welken tijd zij moeten stilzitten, in plaats van hen in volle vrijheid te laten spelen , springen of stoeien. Men houdt ze opgesloten , onbewegelijk aan de banken vastgenageld; men prikkelt door kleine belooningen, die de eigenliefde aanzetten , de werkzaamheid hunner hersenen : geleerde kinderen moeten het zijn! . ..

„Hierdoor kwijnt het lichaam, de hersenen worden ten koste van andere organen ontwikkeld; de kinderen blijven mager, hunne gezondheid wordt slecht; hoofdpijn, hersenkoortsen , die somtijds met den dood eindigen, zijn de gevolgen van dit stelsel van opvoeding.