is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sclioolberigten.

V Rimtr. Dr. M. «y. Nassau,, Inspecteur, te Assen (tijdelijk).

WAPSERVEEN, gemeente Havelte. Op 9 December j.1, 18 net vergelijkend examen gehouden. Tien onderwijzers hadden ziek aangegeven; zeven waren opgekomen. Overeenkomstig den uitslag was 't drietal: H. Jonker, J. Bruining en H. Bartelds, in betrekking te de Wijk, Vastenow en Borger. De eerste, Hendrik Jonker, is benoemd, en heeft zijne betrekking met Januarij aanvaard.

e, wm n una.

II Mistr. «y. Graaf, te Maastricht.

SCHOT OP GETJLLE. Op 4 October j. 1. had alhier het examen plaats voor de betrekking van koofdonderwijzer aan de Openbare lagere school. Het werd afgenomen in tegenwoordigheid van den Burgemeester, één Wethouder en al de leden van den Raad, door den Schoolopziener en den Heer M. H. Nivel, hoofdonderwijzer der Openbare lagere school te Meerssen. Slechts één candidaat is opgekomen, namelijk H. B. Soheïters , tot kiertoe koofdonderwijzer volgens art. 20, te Wahlwiller, gemeente Wittern. •^a voldoende blijken van kunde en geschiktheid gegeven te hebben, is gemelde candidaat op de voordragt geplaatst en bij Raadsbesluit van denzelfden dag tot hoofdonderwijzer henoemd.

■ V Diatr. tl. €. M. tlttiilan, te Roermond.

EIKIGHAUSEN, gemeente LimbricM. De Openbare school is vacant door het vertrek van den hoofdonderwijzer Rutten naar Eijgelslioven.