is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sclwolberigten.

van hoofdonderwijzer aan de Openbare school, opengevallen door het overlijden van den Heer Scheffelaar Klots, had plaats op Maandag 30 en Dingsdag 31 Januarij 1871. Aan dat examen werd deelgenomen door 29 van de 37 candidaten, die zich hadden aangemeld. Het examen werd afgenomen door den Schoolopziener, bijgestaan door den Heer T. Knuivees , hoofdonderwijzer te MnkAuizen. Naar volgorde der behaalde punten , werden door Burgemeester en Wethouders , in overleg met den Schoolopziener, op de voordragt geplaatst: J. M. van der Heijden , hoofdonderwijzer te Mburg; P. Pinxter , hulponderwijzer te Helder; W. Schoo , hoofdonderwijzer te Hoorn; F. N. van der Leij, hoofdonderwijzer te Nibbixwoude; G. Dekkee , hulponderwijzer te .Edam, en J. Dijkstra, hulponderwijzer te Assen.

Bij Eaadsbesluit van 6 Februarij j. 1. werd benoemd P. Pinxter , hulponderwijzer te Helder.

X.I Distr. Mr. «#. Mïnntelu Wiewwenhwis,

te Amsterdam.

DEN ILP, gemeente Ilpendam. De Openbare school vacant. Nov. 1870.

3K.II Distr. V. V. ME. Jorissen, te Amsterdam.

ZAANDAM. Eene Openbare school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs vacant. Dec. 1869.

35 MS E! E, A N MM.

I Distr. Mr. C JE. Picfté, te Middelburg.

VLISSINGEN. De betrekkingen van eersten en tweeden hulponderwijzer aan de Openbare school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs van den hoofdonderwijzer E. G. J. Stüart vacant. Aug. 1870.