is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

2°. Dr. S. Sr. Coronel niet net recht heeft, rnij er een verwijt van te maken, dat ik „ om zoo te zeggen, mijne lezers met het mes in den buik laat."

Ik laat in 't midden, of dit niet „ practisoh" is. Het is, mijns inziens, niet eerlijk, de bezwaren, die men — zij 't dan insgelijks ten onrechte —: heeft, te verzwijgen, als het de aanbeveling geldt eener zaak, die men wel gaarne zag ingang vinden. Ik meen ook, dat het de rechte weg is, de eenige bovendien om vertrouwen te winnen, dit niet te doen. En dat het voor de gezondheidsleer vooral noodig is, dat vertrouwen niet voorbarig in de waagschaal te stellen, lijdt bij mij geen twijfel.

Andere zakelijke argumenten vind ik in de negen bladzijden van Dr. S. Sr. Coronel niet.

Ik meen dus „ mijn oordeel te mogen blijven opschorten," totdat de ervaring over de besproken schoolbank zal hebben uitspraak gedaan.

Vooral met het oog daarop wensoh ik van harte — en, waarlijk! zonder eenige „jalousie de métier" — dat recht vele „schoolopzieners en ook gemeentebesturen, onderwijzers en architecten " met onder toezicht van Dr. S. Sr. Coronel , vanLeeuwarden, vervaardigde modellen der bank van Küntze „de proef zullen wagen."

Ik eindig met de verzekering, alle verdere invectieven van de zijde des Heeren Dr. S. Sr. Coronel met stilzwijgen te zullen beantwoorden.

Ik heb de eer te zijn,

M. cl. li.!

Uw dienstwillige dienaar, Dr. M. Salverda.