is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

stond echter voert het slagaderlijk bloed nieuwe voedingsstoffen aan; die stoffen worden omgezet en de organen als het ware verjongd. Volgens Hüllee, Valentin en anderen komen die voedingstoffen bij voorkeur ter plaatse, waar spieren door verbruik stof verloren kebben. Het is dus juist het gebruik van onze organen, dat ze krachtiger maakt. De ondervinding leert, dat aan deze vermeerdering van kracht ook meerdere vaardigheid gepaard gaat (1). Als de kustbewoner reeds in de verte een schip ziet naderen, ziet de ongeoefende nog niets; de timmerman verkrijgt zijn „ timmermansoog" alleen door veelvuldige oefening; aan de mindere bruikbaarheid van onze linkerhand in vergelijking van de rechter heeft de uitdrukking links te werk gaan haar ontstaan te danken; daar de blinden meer hunne vingertoppen bezigen, dan hunne meer bevoorrechte natuurgenooten, zijn die toppen fijngevoeliger dan de onze. Zoo zouden wij nog vele voorbeelden kunnen bijbrengen, die alle bevestigen wat we zeiden: organen worden door het gebruik beter.

Besluiten we nu uit het algemeene tot het bijzondere, dan kunnen we uit het bovenstaande deze gevolgtrekking afleiden: Het edelste der zintuigen, dat, waardoor wij de meeste en belangrijkste indrukken verkrijgen, kan en moet het meest geoefend, het meest gebruikt worden. Het kind moet leeren zien: de scherpte van zijn gezicht moet vermeerderd worden; met zijn gezichtsorgaan moet het leeren waarnemen; het kind moet vaardigheid verkrijgen in het opnemen van vormen, het meten van afstanden en het op-

(1) Wat we hier opmerken aangaande de ontwikkeling der organen, hebben we ontleend aan het voortreffelijk werk van den heer C. G. B. Suringab , De opvoeding der zintuigen, waarin dit punt breeder wordt behandeld.