is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

Deze feestdag, begunstigd door het schoonste weder, zal te Nootdorp nog lang in herinnering blijven.

utrecht.

Vijfde schooldistrict.

Vijftigjarige schooidienst van den onderwijzer A. Tbbbenhopf, te Montfoort.

De viering van het 50jarig jubilé door den Heer A. Tebbenhoff, hoofdonderwijzer te Montfoort, was een feest van dankbaarheid, van liefde en achting en van waardeering van burgerverdiensten.

Welk gevoel van regtmatige vreugde en erkentenis moet zich van den jubilaris hebben meester gemaakt, toen hij in den morgen van 27 April j. 1. zijn net gedecoreerd schoollocaal binnentrad, en hij zich weldra begroet zag door zooveel achtenswaardige mannen, waaronder de Heeren Inspecteur en Schoolopziener, de Heer Heringa , van Utrecht, de leden van den Gemeenteraad, de Heer Pastoor en eene Commissie uit onderwijzers van het vijfde district der provincie Utrecht, die hem met hartelijke warmte kwamen gelukwenschen met zijn feestdag.

En hoe klopte veler hart van dankbaarheid en sympathie bij de woorden van den grijzen jubilaris, die met welgevallen terug mogt zien op eene vervlogen halve eeuw van getrouwe pligtsbetrachting tot heil der jeugd.

Het was een feest van liefde en achting, want ijver en naauwgezette orde hadden zich de voldoening voorbehou-